Artikel - Voorstelling van de Vlaamse Volksbeweging (VVB)

Geplaatst op 03/07/2016 in WijBurgers.

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) neemt haar rol op als behartiger van de belangen van Vlaanderen. Net zoals haar Franstalige buur in het Zuiden, ervaren Vlamingen dat ze “met handen en voeten gebonden zijn in het Belgische staatsbestel. Vlaanderen wil richting A op, Wallonië wil richting B op.” De Vlaamse Volksbeweging is voorstander om beide regio’s de volle bevoegdheden te verschaffen om dit te bewerkstelligen.

De VVB streeft naar de maatschappelijke, culturele en politieke ontvoogding van Vlaanderen tot een onafhankelijke staat in Europa en speelt daarbij een proactieve voortrekkersrol bij het behartigen van de Vlaamse belangen. Als niet-partijpolitieke, pluralistische vereniging wil ze daarom via socioculturele weg de brede publieke opinie bij dat streven betrekken en aanzetten tot actieve inzet in het democratische besluitvormingsproces.

De Vlaamse Volksbeweging gaat met een drietrapsraket te werk om onze doelstellingen te verwezenlijken:

  1. De VVB heeft een professionele studiedienst die deskundig dossiers die de VVB aanbelangen voorbereidt. Brussel en haar politiezones, Plan B, de transfers van Vlaanderen naar Wallonië, de taalwetgeving, de voorbereiding van een onafhankelijk Vlaanderen (zoals met een Witboek naar Schots voorbeeld)… worden uitgebreid onderzocht en uit dat onderzoek worden standpunten en aanbevelingen gepuurd.
  2. Eens de studiedienst dossiers heeft voorbereid, plant VVB – indien nodig – lobbywerk in door af te spreken met de juiste mensen op de juiste positie. Dat kan gaan over een parlementslid of een kabinetschef, maar ook over collega’s uit het middenveld afhankelijk van het dossier en het doel. Dan trachten VVB hetgeen is voorbereid aan de man (of vrouw) te brengen.
  3. Om haar zichtbaarheid als organisatie te verhogen vertaalt VVB haar standpunten regelmatig via eigen media (sociale netwerken: Facebook en Twitter, webstek en tijdschrift Grondvest) maar ook via de traditionele (nationale media) zij het digitaal zoals bijvoorbeeld via Knack.be of via de analoge papieren media.

Kandidaten kunnen lid worden via vvb.org/wordlid . Je kunt lid worden vanaf €10.

Brussel, 21 juni 2016

Reacties zijn gesloten.