Artikel - Bijzonderheden van de Kieswijzer van WijBurgers

Geplaatst op 16/06/2016 in Een betere werking van de democratie, geen categorie, Non classé @nl.

Algemeen

WijBurgers heeft een software ontwikkeld die stemadvies verstrekt voor alle soorten verkiezingen: politieke verkiezingen (Europees, federaal, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk), sociale verkiezingen, rector van een universiteit, enz. De uitleg hieronder spitst zich toe op politieke verkiezingen.

 

Rangschikking van de kandidaten

De meeste stemtesten meten enkel politieke partijen, en niet de kandidaten, of enkel een selectie van “vedetten”. De Kieswijzer van WijBurgers2014 is volledig gratis en meertalig. Hij berekent de score van elke kandidaat en van elke partij. Een 100% score betekent dat de kandidaat op alle vragen exact hetzelfde heeft geantwoord als de gebruiker van de Kieswijzer. Het resultaat is een lijst van kandidaat, gerangschikt volgens de politieke affiniteit.

De methode voor het berekenen van de score van een kandidaat (dwz : de « politieke nabijheid » tussen de kiezer en de kandidaat) is gebaseerd op het berekenen van een Euclidische afstand.

Zowel de berekeningsmethodologie als de vragenlijsten worden door het wetenschappelijk comité goedgekeurd. De vragenlijsten die in 2014 gebruikt werden zijn nog steeds raadpleegbaar: Europees Parlement, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Parlement, Brussels Parlement.

 

Rangschikking van de politieke partijen

De Kieswijzer geeft een overzicht in tabelvorm van de gerangschikte kandidaten, gegroepeerd in kolommen per politieke partij. De volgorde van de kolommen is volgens de rangschikking van de politieke partijen.

De gebruiker kan schakelen tussen dit overzicht in tabelvorm en de standaardvoorstelling van het resultaat onder de vorm van een lijst van gerangschikte kandidaten van alle politieke partijen door elkaar.

 

Weging van de vragen

Voordat hij begint te antwoorden op vragen, kan de gebruiker de lengte van de vragenlijst aanpassen door de themas aan te duiden die hem minder interesseren.

Bij iedere vraag bepaalt de gebuiker of het onderwerp voor haar/hem belangrijk is of niet. Aldus worden de kandidaten met een veel betere nauwkeurigheid gerangschikt.

Bovendien kan de gebruiker beslissen dat een vraag “niet bespreekbaar” is. Als hij deze optie klikt, verwijdert hij van de rangschikking alle kandidaten die op die vraag tegen zijn opinie hebben geantwoord.

 

Bepaling van de kieskring

Aan het begin van de vragenlijst geeft de kiezer zijn postcode op. Het systeem bepaalt automatisch de bijhorende kieskring en geeft de rangschikking voor deze kieskring. Het systeem stelt vanzelf bijkomende vragen in geval van bijzonderheden met de kieskring in kwestie (bijv. taalkeuze).

Na een bekomen resultaat kan de gebruiker een nieuwe postcode opgeven, waarna onmiddellijk het nieuwe overeenkomstige resultaat volgt, zonder de vragenlijst opnieuw te moeten doorlopen.

 

Bijhouden/delen van de resultaten

Als de gebruiker haar/zijn emailadres opgeeft, zal het systeem het bekomen resultaat opsturen per email onder de vorm van een hyperlink. Op elk moment kan de gebruiker haar/ziin resultaat opnieuw oproepen, haar/zijn antwoorden op de vragen aanpassen en het aangepast resultaat bekomen.

De gebruiker kan het resultaat op Facebook zetten. In dat geval wordt alleen de kandidaten-rangschikking gedeeld, en dus niet de door de gebruiker gegeven antwoorden.

De Kieswijzer houdt absoluut geen spoor bij van de link tussen de email van de gebruiker en haar/zijn op de vragenlijst gegeven antwoorden.

 

Analyse van de antwoorden van een kandidaat

De kiezer kan de naam van eender welke kandidaat aanklikken en zo de eigen antwoorden vergelijken met de antwoorden van die kandidaat. In deze vergelijkende tabel worden ook eventuele commentaren van de kandidaat weergegeven.

Standaard bevat de tabel alleen de vragen die de gebruiker heeft beantwoord en niet als « minder belangrijk » heeft aangemerkt. Door een enkele klik breidt de tabel zich uit naar alle vragen.

Boven deze tabel bevindt zich een knop waarmee de gebruiker kan schakelen naar de Politieke Databank.

 

Link met de politieke databank

Door te klikken op de voorziene knop kan de kiezer doorschakelen naar de steekkaart van de kandidaat in de Politieke Databank. Aldus opent er zich een schat aan informatie over de kandidaten die het spel met open vizier spelen en die bijvoorbeeld hun politieke prioriteiten mededelen, evenals het loopbaanoverzicht (CV), hun persoonlijke successen, enz.

De kiezer kan de kandidaat aanspreken als er bepaalde stukken informatie over haar/hem ontbreken, door haar/hem een bericht te sturen. De Politieke Databank verschaft op zijn minste een email adres van de kandidaat.

 

Statistische analyse

De door de gebruikers gegeven antwoorden worden strikt anoniem door het systeem geregistreerd voor statistische analyse ervan. Aan de gebruiker zullen vrijblijvend enkele bijkomende gegevens gevraagd worden over zijn socio-politiek profiel.

 

Disclaimer

‘WijBurgers’ doet voorafgaand aan de verkiezingen geen controle op de samenhang tussen de aangeleverde antwoorden door een kandidaat en haar/zijn feitelijk politiek gedrag. Mocht u, ondanks onze strikt wetenschappelijke ernst, vragen hebben bij de resultaten, dan horen wij dit graag van u. Een door u als onjuist aangevoeld resultaat verdient een grondig onderzoek van onze kant, vooral als dit zich bij meerdere gebruikers zou herhalen.

Brussel, 23/4/2017

Reacties zijn gesloten.