Artikel - Auto Draft

Geplaatst op 11/03/2013 in .

De verwezenlijking van een eerlijke en edelmoedige maatschappij is zeker geen utopie, maar vereist de onvermoeibare en onbaatzuchtige inzet van elk van zijn leden.