Artikel - De politieke databank van WijBurgers: PoliticiansOnline. Belgische politici in contact met de burgers

Geplaatst op 26/06/2018 in geen categorie, Non classé @nl.

Met meer dan 8.400 namen is de PoliticiansOnline de grootste publiek toegankelijke databank over politici. Door het interactieve en participatieve karakter ervan, zorgt deze kruispuntbank met politici van WijBurgers voor een revolutie in de politieke transparantie. Onder de vele functionaliteiten vermelden we de zoekmachine met meer dan twintig selectiecriteria.

 

Algemene beschrijving

Deze databank bevat informatie over alle partijen, regeringsleden, leden van zeven parlementen, burgemeesters, schepenen en provinciaal gedeputeerden.

Deze databank is gemaakt door en voor de burgers, meer bepaald als instrument om te raadplegen tijdens de verkiezingsperiode. Tijdens verkiezingen is ze verbonden met de KiesWijzer.

PoliticiansOnline is meertalig (Engels, Nederlands, Frans, Duits), en zeer praktisch om gegevens van politici op te zoeken en om hen te leren kennen aan de hand van hun foto, cv’s, mandaten, verkiezingsuitslagen, politieke prioriteiten en initiatieven, persoonlijke successen en citaten.

 

Gebruik

Met de introductie van PoliticiansOnline hebben de burgers nu ook toegang tot een databank van hoge kwaliteit! WijBurgers doet een redelijke inspanning om de publiek toegankelijke informatie te verzamelen voor zover die niet beschermd is door intellectuele eigendomsrechten.

Elke burger die een fout of abnormaliteit vaststelt wordt gevraagd om dat te melden via de rubriek « contact » van onze site. Hij kan het ook anoniem doen met een formulier onderaan elk persoonlijk profiel van een politicus.

Op de browser moeten de cookies toegelaten worden. Het is aanbevolen om af en toe de browsercache te ledigen.

Onderhavige pagina vervangt niet de op onze site gepubliceerde teksten « Algemene voorwaarden » en « Privacy ».

 

Zoekmachine

 • Hoe evolueert het aandeel vrouwen in de Kamer?
 • Welke politici wonen onder de postcode 1640?
 • Welke Franstalige ministers zijn jonger dan 40 jaar?
 • Welke burgemeesters zetelen ook in het parlement?
 • Welke politici van de provincie Antwerpen vermelden onderwijs als een politieke prioriteit?
 • Welke niet verkozen kandidaten uit 2014 zijn het populairst?

Al deze vragen hebben een kenmerk gemeen: ze worden in een paar klikken beantwoord dankzij de opties voor geavanceerd zoeken van PoliticiansOnline.

 

Er zijn drie manieren om profilen te zoeken :

 • ingeven van (een deel van) een naam
 • een gefilterde lijst opvragen (geavanceerde zoekopdracht)
 • de Kieswijzer

 

Het geavanceerd zoeken slaat typisch op drie soorten criteria:

 • de politieke functies : lid van een regering of van een parlement, bevoegdheid, enz
 • het persoonlijk profiel: taal, geslacht, leeftijd, partij, enz
 • het politiek standpunt, namelijk het antwoorde op één van de vragen uit PoliticiansOnline.

 

Inventaris van politieke standpunten

Langzamerhand groeit ons verzamelwerk uit tot een atlas van politieke opvattingen. U vindt er de reacties van de politieke actoren op eens steeds groter aantal vragen terug. Stel dat u geïnteresseerd bent in de betere werking van de democratie en meer bepaald in de toewijzing van lijststemmen. Met PoliticiansOnline weet u welke politici zich over de kwestie hebben uitgesproken en volgens welke overtuiging ze dat hebben gedaan.

 

Wij publiceren hier de antwoorden die de kandidaten ons hebben verschaft, zonder te controleren of deze antwoorden overeenstemmen met hun openbare verklaringen of hun handelingen.

In een collegiale besluitvorming is het niet anormaal dat een persoon een beslissing medegoedkeurt die tegen zijn zin gaat. Daarom moet men voorzichtig zijn wanneer de (in)adequatie wordt geanalyseerd tussen de antwoorden op de KiesWijzer en het stemgedrag in het Parlement.

 

(In voorbereiding)Bij ontbrekende informatie kan de gebruiker in een paar klikken een herinnering naar de betrokken politicus sturen. De gebruiker kan zelfs, in plaats van de politicus, zijn antwoord in de databank invoeren middels een valideringsprocedure.

 

Financiering

De hoeveelheid ingevoerde informatie hangt van onze middelen af, van je betrokkenheid met andere woorden. Je kunt het initiatief op verschillende manieren steunen :

 • door lid te worden van WijBurgers (vanaf € 15) of door een gebruiksrecht voor PoliticiansOnline te kopen (€ 35);
 • met een gift op onze rekening BE16 7350 3219 3274;
 • als vrijwilliger om mee gegevens in te zamelen;
 • door ons gegevens te bezorgen;
 • door het project in je omgeving bekend te maken;
 • door een peiling van de politici te bestellen.

 

Een instelling of bedrijf kan een collectief gebruiksrecht verwerven waarmee alle medewerkers onbeperkt toegang hebben tot de gegevensbank. De prijs is dezelfde als voor een lidmaatschap. Neem daarvoor contact op met info@wecitizens.be.

 

Betalende gebruikers krijgen een meer volledige toegang. In ons model van persoonlijk profiel tonen wij met een icoon [€] welke rubrieken voorbehouden zijn voor betalende gebruikers.

 

Voordelen voor de politici

Alle politici beschikken over een gratis webpagina om zich kenbaar te maken.  Zij kunnen zich op elk moment registreren en hun persoonlijk profiel bijwerken. WijBurgers kan uiteraard de politici niet verplichten om hun profiel te vervolledigen.

 

Elke politicus heeft een code om de informatie over hem te bewerken. Bovendien ontvangt hij regelmatig een hyperlink om zijn formulier in te vullen zonder het wachtwoord te hoeven opgeven. Om veiligheidsredenen hebben deze hyperlinks een beperkte geldigheidsduur (in principe drie weken).

Toegangscodes voor het bewerken van zijn persoonlijke profiel verschillen van de codes om PoliticiansOnline als een betaalde gebruiker te raadplegen. Met de eerste code kunt u uw eigen profiel bekijken met hetzelfde niveau van volledige toegang als een betalende gebruiker.

Sommige informatie moet door de systeembeheerder worden gevalideerd voordat deze openbaar wordt. Dit duurt een tijdje.

 

Inspanning van WijBurgers om de kandidaten voor verkiezingen op te nemen

Elke kandidaat kan het initiatief nemen om zich via de inlogpagina in PoliticiansOnline te registreren. Na de verkiezingen kan een niet-gekozen kandidaat, indien deze niet automatisch is verwijderd, vragen hem te verwijderen van PoliticiansOnline door een e-mail te sturen naar info@wecitizens.be.

 

Wanneer WijBurgers een KiesWijzer produceert, vraagt ze aan de partijen om de lijsten met kandidaten met hun e-mailadres te verschaffen. Als WijBurgers deze informatie ontvangt, stuurt het de kandidaten hun wachtwoord op en een link naar de vragenlijst.

 

Brussel, 26 juni 2018.

Reacties zijn gesloten.