Artikel - Peiling van de politici (verbonden aan de Politieke Databank van WijBurgers)

Geplaatst op 11/10/2015 in Een betere werking van de democratie, geen categorie, Non classé @nl.

Vertrekkende vanuit een politieke stelling nodigt WijBurgers alle betrokken politici uit om hun opinie (voor of tegen) kenbaar te maken. Vervolgens wordt de vraag aan de Politieke Databank toegevoegd zodat het volk van de politieke peiling kennis kan nemen.

 

Wie bepaalt met welk thema wordt begonnen?

Iedere sponsor die het onderzoek financiert, mag de kwestie(s) kiezen. Neem voor een bestelling contact met ons op (via info@WeCitizens.be of via 0497 52 77 51). De vragen uit de Kieswijzer zijn typische voorbeelden van onderwerpen die voor de Politieke Databank geschikt zijn.

 

Waarom een politieke peiling bestellen?

Wanneer je betaalt om je vraag in de Politieke Databank te laten opnemen, krijg je een informatie (het standpunt van de politici) en een bekendmaking ervan. De gebruikers van de Politieke Databank kunnen hun politieke doorlichtingen zelf samenstellen. Dat wil zeggen dat ze een geavanceerde zoekopdracht kunnen uitvoeren waarbij ze 27 selectiecriteria kunnen combineren, waaronder de opinie van de politici op jouw vraag. De gebruikers kunnen in een paar klikken terugvinden wie voor of tegen de uitspraak is die je hebt ingevoerd.

Als we politici genoeg ondervragen, stijgt een onderwerp op hun politieke agenda.

De vragen die in de Politieke Databank zijn ingevoerd, hebben de beste kansen om voor volgende kieswijzers geselecteerd te worden. Mits een paar statistische verwerkingen kan de kieswijzer als peiling van de bevolking dienen. WijBurgers berekent dus de publieke opinie tegenover de vragen in de kieswijzer.

 

Basispeiling: € 200

Omvat de volgende prestaties:

a) Korte toelichtingen

De handleiding van maximaal 700 tekens die de vraag begeleidt, moet neutraal zijn. Daarin worden de context en de inzet verklaard en, indien mogelijk, door cijfers gestaafd.

b) Opinie van de mandatarissen

WijBurgers ondervraagt de beoogde politici per mail. In geval van gebrek aan antwoord stuurt WijBurgers een herinnering. De resultaten worden in de Politieke Databank opgenomen.

c) Campagnetool

Onze klant kan met zijn leden en vrienden een link naar de campagnepagina delen. Van daaruit kan de gebruiker aan de politici die niet op de vraag hebben geantwoord in een paar klikken een herinneringsmail richten. Zo kan het aantal antwoorden aanzienlijk toenemen.

De campagnetool kan eventueel dienen om de beleidsmakers onder druk te zetten.

WijBurgers is neutraal. Een beweging die een campagne organiseert, mag natuurlijk wel een voorkeur in haar mobiliserende teksten aan leden en sympathisanten meegeven.

d) Aankondiging

De campagne wordt in de nieuwsbrief van WijBurgers aangekondigd. De nieuwsbrief wordt naar 90.000 bestemmelingen verstuurd, waaronder naar politieke verslaggevers.

 

Premiumpeiling: € 500

Bovenop de standaardprestaties bevat dit pakket:

e) Politieke partijen

De standpunten van de politieke partijen worden verzameld. Als de herinneringsmail geen gevolg heeft, zorgt WijBurgers voor twee telefonische herinneringen. De telefonische herinnering geldt niet voor kleine partijen zonder vertegenwoordiging in het parlement.

f) Explicatieve pagina (weldra operationeel)

WijBurgers publiceert een geïnventariseerde pagina die via de zoekmotor toegankelijk is en waarin alle beschikbare informatie omtrent de kwestie terug te vinden is, waaronder een statistisch overzicht van de standpunten van de politici.

g) Virtuele stemming in het parlement (weldra operationeel)

Op die explicatieve pagina komt het resultaat van een virtuele stemming van ieder betrokken parlement: stel dat het parlement vandaag over de kwestie zou stemmen, wat zou dan het resultaat zijn? De berekening gebeurt op basis van de antwoorden van de partijen, die ook in de Politieke Databank staan.

 

Deluxepeiling: € 1.400

h) Parlementaire stemmingen

WijBurgers onderzoekt of er in de laatste twee jaren al parlementair gestemd is over het onderwerp en neemt de resultaten over op de explicatieve pagina.

i) Opinie van andere invloedrijke personen

WijBurgers screent de pers op zoek naar invloedrijke personen die zich (voor of tegen) over het onderwerp hebben uitgesproken: hoogleraren, experts van denktanks, columnisten enz.

Die personen worden aan de Politieke Databank toegevoegd. WijBurgers kruist een antwoordt aan, in principe: ‘helemaal akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’.

De personen die zo worden geïdentificeerd, krijgen een uitnodiging om het antwoord te controleren en om een onderbouwing van 350 tekens te schrijven.

j) Artikel

In de nieuwsbrief en op de explicatieve pagina over de kwestie publiceert WijBurgers een neutraal artikel met argumenten voor en tegen. In het artikel worden ook de antwoorden van de politici bestudeerd.

 

Organisatie van een prijs: € 45.000

Als u een prijs wilt uitreiken voor de verdienstelijkste politicus (op het gebied dat u bepaalt), dan kan WijBurgers de organisatie ervan verzorgen. De procedure omvat:

  • de samenstelling van een jury
  • de uitwerking van een vragenlijst met een zestal gesloten vragen
  • de inzameling van de antwoorden van de beoogde politici, hoofdzakelijk door middel van de campagnetool
  • de kwantitatieve beoordeling om de vijf besten uit te kiezen
  • de uitwerking van criteria voor kwaliteitsbeoordeling
  • de kwaliteitsbeoordeling van de vijf besten die op een analyse van hun prestaties is gebaseerd
  • het opstellen van een volledig verslag, een artikel voor de nieuwsbrief en een persbericht
  • vertalingen
  • de organisatie van een prijsuitreiking in het bijzijn van de pers.

 

Methodologische overwegingen over de manier waarop de politici worden ondervraagd

De kwesties van de wetgevende en de uitvoerende macht moeten goed worden gescheiden. Het doelwit van de peiling zijn de volksvertegenwoordigers in het eerste geval, en de ministers (of burgemeesters en schepenen) in het tweede geval.

Peilingen van een groot aantal politici gebeurt met gesloten vragen, en beogen algemene politieke beleidslijnen. Iets anders is het evalueren van een politieke verantwoodelijke in een bepaald dossier van openbaar bestuur.

De gesloten vragen voor een peiling kunnen niet neutraal worden geformuleerd. Zij zijn integendeel sterk georiënteerd en de ondervraagden positioneren zich bij het kiezen van een van de mogelijke antwoorden:

Helemaal akkoord / Eerder akkoord / Geen mening / Eerder niet akkoord / Helemaal niet akkoord.

De ondervraagde beschikt over 350 tekens om zijn antwoord te nuanceren.

De Politieke Databank verkiest verdeeldheidzaaiende kwesties; waarop niet iedereen hetzelfde antwoord geeft. Een triviale kwestie waarmee iedereen akkoord gaat, biedt amper meerwaarde.

Een vraag mag maar één politieke keuze tegelijk behandelen. Samengestelde vragen waarin meerdere parameters en hypothesen optreden, mogen niet worden gebruikt.

 

De bovenvermelde offerte kan evoluëren. WijBurgers past de prijzen toe die op haar website staan op de dag van de schriftelijke bestelling.

Laatste bijwerking: 22 augustus 2017

 

 

Reacties zijn gesloten.