Artikel - Oproep voor burgerinzet

Geplaatst op 12/03/2020 in Non classé @nl.

Aanbod en dringende oproep aan wie wil meewerken aan een beter functioneren van de maatschappij. Graag vragen we dringend je aandacht voor wat volgt: we vragen je inspanning om dit tot het einde door te lezen, waarvoor onze dank bij voorbaat.

 

In welke wereld leven we vandaag? Is het nog de moeite waard om daarin te werken aan een toekomst? Hoe betaalbaar wonen? Wie wil er nog bewust kinderen krijgen om op te laten groeien in deze wereld? Hoe komt het dat zoveel technische vooruitgang niet leidt tot een echt betere leefomgeving waarin plaats is voor iedereen? Waarom zoveel mensen met burn-out en depressie? Waarom worden er nog zoveel politieke beslissingen genomen over ons hoofd heen waar we echt niet achter kunnen staan en die ons moedeloos maken? Heeft het sowieso nog zin te hopen dat dit ooit beter kan en zal gaan? Is er een uitweg?

 

Vragen die ons bezig houden en jij wellicht ook. Niet eenvoudig om zomaar een antwoord op te geven, maar misschien wel fijn als je het gevoel hebt iets te kunnen doen in de richting van beterschap. We zien de jongeren op straat komen rond Climate Change. Misschien niet altijd even goed onderbouwd, maar een terecht signaal dat ‘business as usual’ geen optie is: er moet dringend iets veranderen. De ‘klimaatjongeren’ hopen nog op verandering door ‘verlichte’ besluiten van politici, die in het huidige systeem verondersteld worden ons te vertegenwoordigen en in onze plaats te beslissen. We zien vandaag al te goed dat politici niet in de eerste plaats bezig zijn met de belangen van de burgers, die na de verkiezingen geen enkele stem meer hebben en de besluiten moeten ondergaan.

 

WijBurgers sluit aan bij Meer Democratie vzw . Wij gaan we ervan uit dat er een veel gezondere dynamiek ontstaat wanneer de burgers een bindende stem kunnen hebben in de politieke besluitvorming. In principe worden politici verkozen om goede beslissingen te nemen, maar burgers moeten die in uitzonderlijke gevallen kunnen terugfluiten: zo ontstaat er een gezonde ‘balance of power’ en zullen er veel minder beslissingen worden genomen tegen de wil en het belang van de mensen in.

 

Je begrijpt dat de huidige politici niet zitten te wachten op een grotere medezeggenschap van de burgers tenzij in vrijblijvende ‘burgerpanels’ en dergelijke. Daarna kunnen ze nog altijd hun eigen zin doen, waarbij partijbelangen doorslaggevend zijn. Voor alle duidelijkheid: wij hebben geen vooropgesteld standpunt en vertegenwoordigen geen politieke stroming. Ons enige streven is dat de mensen zélf rechtstreeks (kunnen) beslissen over zaken die hen aangaan, omdat we menen dat er zo de beste beslissingen worden genomen. Dit is wat we ook zien in de praktijk, als we bijvoorbeeld kijken naar hoe de zaken worden geregeld in Zwitserland.

 

Je zult ondertussen wellicht begrijpen waarom onze vereniging het niet gemakkelijk heeft en er is vandaag dringend meer slagkracht nodig ter ondersteuning van ons streven voor meer democratie en zo een betere maatschappij.

 

Wat zou jouw inzet als vrijwilliger voor onze vereniging concreet kunnen inhouden? Belangrijk is dat je je met hart en ziel inzet en dat is voor iedereen anders. Er zijn heel wat werkgebieden waarin je aan de slag kunt met je eigen creativiteit. In het verleden heeft WijBurgers de nadruk gelegd op het produceren van internet tools voor meer transparantie mbt politici. Wij zoeken uiteraard steeds naar informatici. Onze nieuwsbrief heeft een zeker succes, en zoekt naar hulp (redactioneel, netwerking, logistiek). We zoeken naar partners om gezamelijke campagnes te voeren rond politieke vragen. WijBurgers is typisch gewapend om politici te ondervragen en hun antwoorden te publiceren, zodat ze gemakkelijk raadpleegbaar zijn. Wij publiceren een doorzichtigheidsindex van de politieke partijen. Wij zouden meer actief willen zijn op de sociale netwerken, in de scholen, enz.

 

We kunnen momenteel helaas geen betaald werk bieden en we richten ons dan ook tot enthousiaste vrijwilligers, die we zullen begeleiden en stimuleren om concreet aan de slag te gaan. Naargelang van jouw drive, beslissen we samen (democratisch! J )  over het hoe en wat van je inzet. We willen nu wel al eerlijk met je zijn: onze doelstelling is in feite ‘transcendent’ – ze overstijgt de politieke stromingen en concrete doelen van mensen; onze ervaring in België leert dat het heel lastig is om daarvoor een stabiele inkomstenstroom te creëren.

 

Voel jij je hiervoor geroepen? Neem dan gauw contact op voor een vrijblijvend gesprek: pinon@wecitizens.be – 0497 527751

Dank voor je inspanning om tot het einde te lezen en hopelijk tot binnenkort!

 

BIJLAGE: enkele fragmenten uit onze productie

Reacties zijn gesloten.