Artikel - Onderzoek naar het openbaar bestuur

Geplaatst op 11/10/2015 in Doelmatig overheidsbeheer, geen categorie, Non classé @nl.

Als observatorium van het openbaar bestuur publiceert WijBurgers onderzoeken volgens deze methodologie:

Keuze van het onderwerp

WijBurgers richt zich op de samenwerking met andere instellingen en op situaties waarin de politieke verantwoordelijkheid duidelijk herkenbaar is.

Het syntheserapport bevat:

  1. een samenvatting van een viertal regels die de nieuwsgierigheid van de lezer opwekt en/of een conclusie
  2. een algemene beschrijving van het probleem; indien relevant en mogelijk ook de financiële inzet
  3. wanneer het artikel handelt over een bestuursproblematiek, de namen van de verantwoordelijke politici en indien het om een oude beslissing gaat, kijken we terug in het verleden
  4. eventueel denkpistes voor oplossingen voor de vastgestelde problemen
  5. eventueel vragen aan de politicus/politici: zowel om informatie te vragen als om de persoon in kwestie uit te nodigen om de maatregelen die hij overweegt, uit te leggen alsook hoe hij de problemen wil oplossen
  6. indien nodig bijlagen zodat het artikel 8.000 tot 10.000 tekens bevat, spaties inbegrepen.

Objectiviteit

Met het oog op een goede mate van objectiviteit wordt het rapport naar het Wetenschappelijk Comité en desgevallend naar de politicus/politici gestuurd met een redelijke termijn om te reageren.

Publicatie

Het eindartikel wordt in onze nieuwsbrief gepubliceerd en wordt in het persoonlijk profiel van de rechtstreeks betrokken politici geplaatst (alsook geciteerd in het artikel).

Opvolging

Als de financiering het toestaat, biedt WijBurgers een controleprocedure: de politicus wordt na een jaar ondervraagd over de vooruitgang van de implementatie van eventuele beloften.

 

Reacties zijn gesloten.