Artikel - Een ranking op maat van de kandidaten, dankzij WijBurgers

Geplaatst op 19/03/2018 in geen categorie, Non classé @nl, WijBurgers.

Naarmate de verkiezingen naderen, willen sommige burgerbewegingen en belangengroepen hun leden en sympathisanten informeren over de kandidaten. Een must voor wie in een democratie zijn waarden of belangen wil verdedigen. Het is interessanter kandidaten dan partijen te evalueren, maar dat vraagt een aanzienlijke inspanning. WijBurgers is de technische kracht waarmee een dergelijk project eenvoudig en efficiënter kan worden gerealiseerd.

 

Waarom is een stemadvies voor partijen minder relevant?

Wanneer u een stemaanbeveling formuleert voor de ene of de andere partij, loopt u het gevaar dat zowel uw leden als sommige partijen afstand nemen. Met de publicatie van een ranking van kandidaten, komen (haast) alle partijen aan bod, en handelt u op een politiek correcte manier.
Veel burgers stemmen voor een partij, terwijl ze het oneens zijn met de helft van het verkiezingsprogramma. Tussen de kandidaten te richten, kan een betere score qua politieke affiniteit worden behaald.

 

Waarom focussen op kandidaten?

Binnen partijen, hebben de leden verschillende meningen. De partijen zijn “mini-democratieën”. Het is slim om via voorkeursstemmen meer gewicht te geven aan kandidaten die uw mening delen.
In een kieskring zijn er ongeveer 300 kandidaten. Als we de kiezer niet helpen, zal hij de kandidaten niet vinden die hem het best vertegenwoordigen. Uw rangorde van kandidaten, net als de KiesWijzers, zijn relevante aanwijzingen om de burger te helpen bij zijn zoektocht naar de beste kandidaten.

 

Situatie zonder onze tool

Sommige groepen schrijven een vragenlijst om te beoordelen welke kandidaten bij de verkiezingen het beste hun belangen/waarden verdedigen. De inspanning om contact op te nemen met de kandidaten is zo groot dat die groepen het opgeven en gewoon de partijen ondervragen. Na een manuele analyse kunnen zij vervolgens de vergelijking tussen de partijen verspreiden. Tenzij de media er aandacht aan besteden, blijft de verspreiding van de resultaten zeer beperkt.

 

Voordelen van de tool van WijBurgers

We noemen “Groep” de organisatie die aan WijBurgers vraagt om de “op maat gemaakte” ranglijst van de kandidaten voor de verkiezingen op te stellen.

  • De Groep hoeft zich niet meer om administratieve taken te bekommeren en kan zich op de communicatie en op het mobiliseren van kiezers concentreren.
  • De Groep bereikt veel meer politieke kandidaten in alle kieskringen.
  • Als de Groep de antwoorden van de kandidaten zelf zou inzamelen, zou hij een systemische fout kunnen ondergaan (wegens ‘berekende’ antwoorden).
  • • De campagnetool helpt de Groep om zijn leden te mobiliseren.
  • • De resultatenpagina is dynamisch (bijgewerkt als nieuwe kandidaten reageren) en de namen van de kandidaten kunnen worden aangeklikt : ze verwijzen naar de grootste openbare gegevensbank van het land over politici.
  • WijBurgers draagt bij aan de verspreiding van de resultaten.

 

Diensten van WijBurgers: basisaanbieding tegen € 2.870

Deze optie is voorbehouden aan VZWs of stichtingen, met een maximum van twee werknemers, in voltijdequivalenten.

a) Vragenlijst:
WijBurgers reviseert de bewoording van de door de Groep gekozen gesloten vragen, meestal een zestal. De vragen worden vertaald zodat ze beschikbaar zijn in het FR-NL-EN.

b) Registratie in de databank:
WijBurgers doet een aanzienlijke inspanning om de kandidaten voor de bedoelde verkiezingen in de databank op te zoeken of te registreren.

c) Inzameling van antwoorden

WijBurgers stuurt alle beoogde partijen en kandidaten een e-mail met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Er worden regelmatig herinneringsmails gestuurd naar degenen die niet hebben gereageerd.

d) Campagnetool

Om de respons van de kandidaten te verhogen, biedt WijBurgers de Groep de campagnetool aan. Dat is een webpagina waarmee de gebruiker in een paar klikken persoonlijke herinneringen kan sturen naar politici die de vragen nog niet hebben beantwoord. De Groep kan de URL naar die pagina onder al zijn sympathisanten verspreiden.

e) Onmiddellijke publicatie van de ingezamelde antwoorden
In de Politieke Databank van WijBurgers vindt iedereen gemakkelijk en gratis de antwoorden van de politici terug. De databank is de grootste, publiek toegankelijke kruispuntbank van de politiek in België.

f) Opstellen van een ranglijst van kandidaten en partijen
De berekeningsmethode is dezelfde voor de kieswijzer.
De Groep krijgt een link naar deze dynamische resultatenpagina, en kan deze verspreiden. De gebruiker vind er een menu om zijn gewenste verkiezing en kieskring te selecteren.
De Groep kan de resultaten in een andere, door hemzelf te creëren vorm presenteren, met de vermelding: “Rangschikking berekend door WijBurgers gebaseerd op de instructies van [de Groep]”.

 

Premiumaanbieding tegen € 5.600

Naast de basisdiensten bevat het pakket:

a) Toelichtingen

Op basis van de informatie die onder andere door de Groep wordt verstrekt, schrijft WijBurgers een neutrale toelichting van maximaal 800 tekens die bij de vraag wordt gevoegd. Daarin wordt de context en de kwestie uitgelegd door middel van ondersteunende cijfers, indien mogelijk. De toelichting wordt vertaald en is zodanig beschikbaar in het FR-NL.

b) Aankondiging
De campagne (zie (d) hierboven) wordt aangekondigd in de nieuwsbrief van WijBurgers die door ongeveer 25.000 lezers wordt geopend, waaronder politieke journalisten.

c) Politieke partijen
Als de herinneringsmail naar de politieke partijen zonder gevolg blijft, worden er persoonlijkere stappen ondernomen om reacties van de partijen te verkrijgen. Het gaat om partijen met minstens een volksvertegenwoordiger.
d) Pagina met toelichting (dienst binnenkort operationeel)
WijBurgers publiceert voor elke vraag een geïnventariseerde pagina die toegankelijk is via de zoekmachine, waarop alle beschikbare informatie over de vraag wordt weergegeven, met name statistische gegevens over de standpunten van de politieke actoren. Het gaat hier om kwesties die onder de bevoegdheid van ten minste één parlement vallen.

e) Virtuele stemming in het parlement (dienst binnenkort operationeel)
De pagina met uitleg bevat het resultaat van een virtuele stemming in elk betrokken parlement: als de vraag vandaag in het parlement in stemming zou worden gebracht, wat zou dan het resultaat zijn? De berekening is gebaseerd op de partijreacties in de Politieke Databank.

f) Bekendmaking van de aanbeveling
WijBurgers publiceert de lijst van stemadviezen die met behulp van haar tools zijn opgesteld. De publicatie is alleen mogelijk als voldoende Groepen (in principe tien) een beroep hebben gedaan op de premiumdiensten van WijBurgers.
 

Gouden aanbieding tegen € 10.000

Naast de premiumdiensten bevat het pakket:

a) Peiling van de publieke opinie
Als er vragen van de Groep in een KiesWijzer worden opgenomen, worden zij aan een publieke opiniepeiling onderworpen.

b) Parlementaire stemmingen
WijBurgers onderzoekt of er in de afgelopen vier jaar over de kwesties is gestemd in het parlement en schrijft de resultaten neer op de toelichtende pagina.

c) Meningen van andere invloedrijke personen
WijBurgers screent de pers om invloedrijke personen te identificeren die zich (voor of tegen) over het onderwerp hebben uitgesproken: universiteitsprofessoren, experts van denktanks, commentatoren enzovoort. De personen worden aan de Politieke Databank toegevoegd.

d) Artikel
WijBurgers publiceert in haar nieuwsbrief een neutraal artikel met argumenten voor en tegen. In het artikel worden eveneens de antwoorden van de politici geanalyseerd.
 

Contact

Jean-Paul Pinon,  0497 527751.

Pinon (at) WeCitizens (dot) be

Het bovenstaande aanbod is onder voorbehoud. De geldende prijzen zijn de prijzen die op de dag van de schriftelijke bestelling op de website van WijBurgers zijn gepubliceerd. Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019.

 

Reacties zijn gesloten.