Artikel - Hoe het vermogen belasten?

Geplaatst op 07/10/2014 in De fiscaliteit moderniseren, Hoe het vermogen belasten?.


Ons vermogen wordt al door meer dan 6 verschillende heffingen belast: onroerende voorheffing, erfenisrechten, schenkingsrechten, vervreemdingsrechten, diverse heffingen op sparen en collectieve spaarsystemen enz. Zou het niet stilaan tijd worden om die bestaande belastingen om te vormen tot één enkele jaarlijkse heffing op basis van een vermogensverklaring? Dat is een van de suggesties die ‘WijBurgers’ deed in het memorandum aan de nieuwe regeerders.

Reacties zijn gesloten.