3 opties

 • Betaal uw bijdrage en word lid van WijBurgers.

  Jaarlijks lidgeld voor burgers: € 15, via storting op de bankrekening hieronder.
  Voor ondernemingen en andere ledencategorieën, zie de tarieven hieronder
  .

 • Doe een eenmalige gift van een door u gekozen bedrag op dezelfde bankrekening onderaan de pagina vermeld.
 • U krijgt ook volledige toegang tot de Politieke Databank zonder lid te worden:
  koop een gebruiksrecht voor € 35 per jaar (faktuur op aanvraag).Lidgelden

Steunend lid Gewoon lid
Erelid
Ondernemingen
Grote (> 250 medew.) € 3.000
Middelgrote (<= 250 medew.) € 1.000
Kleine (< 50 medew.) € 300
vzw’s, instellingen € 90
Natuurlijke personen
Leidinggevende, zelfstandige, politicus € 50 € 100
Basislidgeld € 15 € 50
Student, werkloze, OCMW € 8


Waarom een bijdrage storten?

WijBurgers verdedigt de belangen van burgers. Sinds haar oprichting haalt onze vzw het grootste deel van haar inkomsten uit lidmaatschapsbijdragen en giften. Uw hulp is essentieel om te kunnen blijven bestaan, om onafhankelijk te blijven en om nieuwe diensten te ontwikkelen.


Ledenvoordelen

 • U hebt volledig toegang tot onze Politieke Databank: van elke politicus vermeldt de fiche de gegevens, het cv, de politieke activiteit en de opvattingen. Dankzij dat zoekinstrument hebt u een krachtig middel in handen om meer transparantie te verkrijgen.
 • U geniet korting op de activiteiten die WijBurgers organiseert (conferenties, studiedagen).

Bankrekening

Wanneer uw betaling op onderstaande bankrekening volbracht is, noteren wij dat in het ledenbestand en u verkrijgt alle rechten verbonden aan uw lidmaatschap.

WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens vzw
Winston Churchill-laan 149 ; 1180 Brussel
IBAN BE16 7350 3219 3274 ; BIC: KREDBEBB
Melding: uw e-mail* en het voorwerp van de storting (gift, gebruiksrecht, lidgeld (voor welke categorie))

* Als uw bank het letterteken ‘@’ niet aanvaardt in de mededeling voor de overschrijving, gebruik dan (at) in plaats van @.