Artikel - Hoe kan ik mijn profiel als politicus bewerken?

Geplaatst op 22/07/2016 in geen categorie, Non classé @nl, WijBurgers.

1) De toegangscode als politicus verschilt van de code die toegang geeft tot de Politieke Databank (de Atlas).
Als politicus ontvangt u regelmatig uitnodigingen om uw profiel aan te vullen. In die uitnodigingen vindt u een hyperlink dewelke u toegang geeft tot uw profiel zonder dat u daarvoor uw toegangscodes moet ingeven. Als u op de link klikt, dient u een paar seconden te wachten alvorens het formulier actief wordt.
2) Wachtwoord vergeten:

 • a) Voor toegang als gebruiker van de Atlas: zie de FAQ.
 • b) Voor toegang als politicus:
 • (i) Gebruik de hyperlink om toegang tot uw profiel te verkrijgen. U kunt uw nieuw wachtwoord vrij bewerken in het overeenkomstige veld van uw profiel.
 • (ii) Indien u niet meer over een geldige hyperlink beschikt, kunt u er één op de volgende manier aanvragen:
 • Op de startpagina directory.wecitizens.be/nl klikt u op ‘login’.
 • Onderaan de linkerkolom klikt u op ‘wachtwoord vergeten’.
 • Anders kunt u contact nemen met : info@wecitizens.be

  3) Uw profiel bestaat uit twee tabbladen: ‘het persoonlijk profiel’ en ‘de standpunten van de politicus’. Daarenboven kan de politicus onder ‘profiel visualiseren’ op ieder moment het resultaat van het ‘brede publiek’ op zijn profiel raadplegen. De knop ‘bewerken’ brengt u terug naar de bewerkmodus.

  • Bepaalde wijzigingen moeten eerst door de administrator van het systeem worden gevalideerd alvorens zij publiek worden gesteld. Voor die velden zal de knop ‘profiel bekijken’ de nieuwe resultaten pas na een aantal dagen tonen. U dient in ieder geval op ‘opslaan’ te klikken om de nieuwe gegevens te bewaren.

   

  • Als politicus kunt u ervoor kiezen om uw privécontactgegevens niet te laten publiceren. De parameter ‘akkoord voor publicatie’ staat standaard positief ingesteld. Als u die in ‘nee’ verandert, worden uw privécontactgegevens wel bewaard, maar kunnen ze alleen door de administrator van het systeem worden opgevraagd. Het publiek kan echter steeds uw postcode en woonplaats zien.

   

  • U kunt een foto (of logo) importeren in JPG-, PNG- of GIF-formaat. De aangewezen grootte bedraagt 200×260 pixels. Te grote afbeeldingen (meer dan 2000×2000 pixels) kunnen problemen geven bij de aanpassing van de grootte. Mocht u ondanks de aanwijzingen toch problemen ondervinden, dan mag u ons de afbeelding per e-mail toesturen.

   

  • In uw persoonlijk profiel is er plaats voorzien om de begin- en einddata van openbare functies in te geven. Die data verschijnen niet als dusdanig op uw openbaar profiel. Zij worden uitsluitend gebruikt in gefilterde selecties. Het volstaat dus om uw uitgeoefende functies in uw cv te vermelden.

   

  • Een datum ingeven doet u via een menuutje. Indien u een jaartal ver in het verleden wil aanduiden, klikt u eerst op de bovenste lijn van het menu, bv. ‘augustus, 2015’ om een keuze in maand te kunnen maken. Wanneer u een tweede maal op de bovenste lijn ‘2015’ klikt, kunt u een keuze in jaartal maken. Door middel van de pijltjes in de bovenhoeken kunt u tussen decennia navigeren.

   

  • Is de actor in kwestie een instelling en geen fysieke persoon, dan dient u dat aan te geven in de rubriek ‘geslacht’. Het menu geeft u daar de keuze tussen man, vrouw of instelling. Het gevolg is dat het openbaar profiel het aantal te publiceren rubrieken zal beperken.

   

  • In het formulier ‘standpunten van de politicus’ zijn er twee menu’s die bepalen hoeveel vragen er op de pagina worden weergegeven. In het eerste menu ‘thema’ kunt u de vragen rond een bepaald thema selecteren, bv. ‘fiscaliteit’. Het tweede menu sorteert naargelang de prioriteit van deze vragen:

   

  1. ‘dringend te beantwoorden’: vragen die recentelijk online werden gezet (of terug bovenop de stapel werden geplaatst) en die nog niet door u werden beantwoord;
  2. ‘antwoord nog te geven’: vragen waarvoor u reeds een herinnering hebt gekregen;
  3. ‘beantwoord’: uitsluitend die vragen die u hebt beantwoord;
  4. ‘alles’: alle online geposte vragen .

   

  • Om een vraag te beantwoorden, moet de vraag eerst geselecteerd zijn. Daartoe klikt u in de eerste kolom van het formulier ‘standpunten van de politicus’. Het is mogelijk meerdere vragen te selecteren. Vervolgens klikt u op de rode knop ‘ik geef mijn mening’. Een nieuw formulier verschijnt nu waarin u uw antwoorden op iedere vraag kunt formuleren:

   

  1. Het eigenlijke antwoord met behulp van het menu: ‘helemaal akkoord’ enz.
  2. De kolom ‘Stem in het parlement’ kan niet door de politicus zelf worden bewerkt. Ze wordt door de administrator van het systeem ingevuld eens de resultaten van een parlementaire stemming met betrekking tot de vraag beschikbaar zijn.
  3. In de vierde kolom kunt u een commentaar van maximum 350 tekens ingeven (spaties inbegrepen).
  4. In de volgende kolom, ‘persoonlijke link’, kunt u een URL naar de tekst van uw keuze invoeren.
  5. De laatste kolom geeft het aantal politici weer dat welbepaalde vraag al heeft beantwoord.

  Vergeet niet uw aangebrachte wijzigingen op te slaan.

  Reacties zijn gesloten.