1. Als lid hebt u onbeperkt toegang tot onze goed gestructureerde en gebruiksvriendelijke gegevensbank, met ondermeer de meest volledig repertorium van politieke kandidaten:

2. Als lid ontvangt u een elektronische maandelijkse nieuwsbrief met de fiscale actualiteit.

3. Uw lidgeld draagt bij tot een beter bestuur van de Staat.

  • Gelooft u dat het beheer van de openbare diensten kan verbeteren? Hoeveel bent u bereid hiervoor te betalen?
  • Nagenoeg de helft van het bruto nationaal inkomen wordt uitgegeven door de Staat. WijBurgers wil de prijs-kwaliteitsverhouding van de overheidsdiensten onderzoeken. Wij identificeren besparingen voor de Staat, publiceren de verslagen en voeren voortdurend druk uit ten gunste van de mogelijke verbeteringen. Uw bijdrage is de best mogelijke investering, doordat ze het mogelijk maakt de productiviteit van uw belastingsgeld te verbeteren.

4. Als lid krijgt u korting bij activiteiten (conferenties, seminaries) georganiseerd door WijBurgers.

5. ‘Test-aankoop’ van de kiezer :

Dankzij uw lidgeld kan onze vereniging een kieskompas ontwikkelen voor België. Een “must” voor volgende verkiezingen !

 

INSCHRIJVING ALS LID

Gebeurt via de rubriek ‘Inschrijving’.

Lidgeld 2014 steunend lid erelid of gewoon lid
Bedrijven
groot (> 250 medewerkers) € 3.000
middel (<= 250 medewerkers) € 1.000
klein (< 50 medewerkers) € 300
VZW, instellingen € 90 € 200
Personen
managers, zelfstandigen, politici € 50 € 100
basislidgeld € 15 € 50
studenten, jobzoekend, OCMW € 8

STEUN ONS !

  • U kunt een gift storten op onze rekening: WijBurgers vzw, Winston Churchill-laan 149 te 1180 Brussel; IBAN BE16 7350 3219 3274 ; BIC: KREDBEBB.
  • Voor een gift in natura, een vrijwilligerswerk gelieve ons te contacteren op GSM 0479 527751.
  • Maak ons bekend rondom u !