Artikel - De aarde is plat, ze gaat branden.

Geplaatst op 16/02/2020 in Non classé @nl.

Lezersbrief over de strijd tegen de CO2-uitstoot

 

Elke dag voeden de officiële media de angst bij alle burgers van de Europese Unie voor de gevaren van CO2. Toegegeven dient te worden dat de problemen in de praktijk zeer ernstig moeten worden voordat er op wereldschaal politieke besluiten worden genomen. Maar het gaat mij te ver om het publiek onbewezen hypothesen voor te leggen als onweerlegbare wetenschappelijke waarheden …

De theorie van de platte aarde wordt overal steeds populairder.

Het lijkt erop dat één op de vier Amerikanen aanhanger is van die theorie. [1]  Verrassend genoeg stelt dit fenomeen ons in staat om de ineenstorting van het onderwijs in het Westen te meten (PISA). In het verleden wisten de mensen dat ze niets wisten. Tegenwoordig denkt iedereen, door een steeds formelere maar “vooraanstaande” opleiding, die gelijk is voor iedereen, dat ze “alles” weten en heeft iedereen wel ideeën over “alles”.

En zo verspreidt zich de theorie van de platte aarde dankzij Google: duizenden filmpjes van aanhangers trekken de aandacht van de nieuwsgierigen! Dat heeft me geamuseerd… tot de dag dat ik leerde dat veel platanen automatisch elk bewijs van de sfericiteit van de aarde weigeren! Gekke situatie in 2020 waarbij iedereen een smartphone gebruikt en weet dat er satellieten bestaan. De informatie dat satellieten niet bestaan, bereikt platanen via satellieten… die volgens hen niet bestaan. Dat is gewoon geweldig.

De doctrinaire houding van het IPCC roept analogieën op

En ik ben bang dat klimaatalarmisme een soortgelijke aanpak is, niet omdat de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)-modellen[2]  gebaseerd zijn op een vlakke aarde, maar omdat alleen “bewijzen” worden geleverd dat het einde van de wereld nabij is als we de CO2-productie niet dringend beperken. Degenen die de onschuld van CO2[3] vaststellen bestaan gewoonweg niet, ze worden afgeschreven. Wikipedia is volgzaam. Gaan we terug naar de Middeleeuwen? Zullen we meer veroordelingen zien zoals die van Giordano Bruno en Galileo?

Zonder het IPCC zou de ecologie in de internationale vorm die we kennen nooit de onmiskenbare invloed en het succes hebben gehad die ze vandaag de dag geniet. Het gaat hier om een organisatie met een beperkte personeelsbezetting en een beperkt budget, waarvan de ‘aanbevelingen’ niet juridisch bindend zijn, maar die toch overal ter wereld als de ‘Voice of Science’ worden overgenomen, overwogen, uitvergroot en geciteerd. Het is bovenal een politieke organisatie. [4]

De thermische werking van de atmosfeer voor Dummies

De realiteit is niet gemakkelijk te begrijpen, ik ben er al 10 jaar naar op zoek en zou graag een antwoord willen hebben op de vraag die steeds meer mensen zich stellen: hoe werkt onze atmosfeer, hoe levert zij ons die extra 90°C op die we zonder haar niet zouden hebben? (Het IPCC, met zijn model met een platte aarde, spreekt over een winst van 33°C). Vervult CO2 een rol?

Een kort antwoord kan worden gegeven:

1/ De atmosfeer is bijna transparant voor het licht dat van de zon komt en dat de grond verwarmt.

2/ De atmosfeer is bijna ondoorschijnend voor de infraroodstraling die de grond kan uitzenden. De grond verwarmt de lucht door geleiding en convectie (zoals in een kas). De stralingscomponent heeft een beperkte rol en kan worden genegeerd. [5]  

3/ Geleidelijk aan stijgt de warme, lichtere lucht. De afstand tussen de luchtmoleculen neemt toe en de warmte van de lucht, waarvan de temperatuur met bijna 90°C is gedaald, kan dan naar de ruimte worden gestraald.

Opmerking: dit alles is complexer dan drie stappen hierboven vanwege de wolken en vele andere fenomenen (zoals verdamping en condensatie), maar het essentiële punt is gemaakt en CO2 – als het in hoeveelheid varieert – verandert niets omdat waterdamp, CO2 en andere gassen de lucht ondoorzichtig maken bij vrijwel alle infrarode golflengten.

Broeikaseffect versus isolatie

Als ik zeg dat ik een weerstand van 5 watt heb geïsoleerd om haar temperatuur te verhogen, dan is het duidelijk. Dat heb ik gedaan. Wanneer ik daarentegen zeg dat het de isolatie is die de weerstand opwarmt door het versterken van de door de weerstand geleverde warmte, dan begrijpt iedereen dat ik er de draak mee steek…of dat ik incompetent ben.

Het zijn de isolerende eigenschappen van de atmosfeer die ons de winst van 90°C garanderen. Er wordt geen warmte teruggegeven door de isolatie. NASA presenteert het correct. 

CO2 vs. vervuiling

Steeds meer wetenschappers reageren op wat de media ons vertellen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de Europese klimaatverklaring van Oslo. [6]. Onder de door het IPCC uitgesloten wetenschappers zijn er degenen die de korte variaties in klimaat verklaren, door andere oorzaken dan CO2, bijvoorbeeld zonnevlekken. [7]

De waarheid komt uiteindelijk altijd aan het licht, hopelijk voordat ze wordt verpest door “groene” energie en andere maatregelen die de enige nuttige maatregelen vervangen, met name die tegen de vervuiling. CO2 is nuttig voor de planeet, die er bijna altijd meer heeft gehad dan nu. CO2 maakt de planeet groener! CO2 werkt als een meststof voor de vegetatie.  Maatregelen ter bestrijding van de vervuiling leveren sommige mensen geen fortuin op. Ze kosten alleen maar geld voor degenen die bijvoorbeeld filters zouden moeten installeren. De filters zijn niet geïnstalleerd en wij dummy’s blijven fabels slikken…

Laten we het klimaat-alarmisme relativeren.

De eerlijke, goed opgeleide burger laat geen ruimte voor twijfel over wat “hoogstaande” wetenschappers, betaald met belastingsgeld, hem als onweerlegbare waarheid presenteren. “De rol van CO2 is bewezen! »

Nieuwsgierige wetenschapper en ongebonden, bestudeer ik deze bewering op het niveau van de fysica en constateer dat het komt door een experiment dat in 1848 is uitgevoerd, een onvolledig experiment van Eunice Newton die zich niet bewust was van het bestaan van argon in de lucht. Als Eunice Newton argon had gekend – aanwezig in een hoeveelheid die 25 keer groter is dan CO2 in de atmosfeer en die een rol speelt die vergelijkbaar is met die van CO2 (in flessen net als in de atmosfeer) – zou zij nooit een bijzondere rol hebben toegekend aan CO2… Haar idee stierf in het begin van de 20e eeuw, om door het IPCC te worden heropgewekt en om ons een onderwerp van terreur te bezorgen dat voor heel wat mensen goed van pas komt.

We zijn niet langer bang voor het communisme, we accepteren niet langer de productie van wapens… We moeten dan een andere productie accepteren die een aantal slimme mensen[8] verrijkt. (Deze slimme mensen hebben “groene energieën” ontdekt, die ons beschermen tegen de opwarming van de aarde door CO2. Deze “groene energieën” en alle maatregelen die de uitvoering ervan ondersteunen, kosten de burgers onvoorstelbare fortuinen… dienen vooral om diegenen te verrijken die slim genoeg zijn om te profiteren van onze angst en die al rijk genoeg zijn om de Spin Doctors (communicatieadviseurs) te kunnen betalen die deze angst in alle media en dagelijks voeden.

Wie heeft de bewijslast?

Toch zou de geschoolde, verstandige burger zich kunnen bevrijden van de cultus van Greta door zich een eenvoudige vraag te stellen: waar is de thermische maatstaf van de CO2-schuld?

Dat bewijs komt er niet, de goed gemanipuleerde publieke opinie vraagt er niet om. Zonder bewijs stelt het IPCC CO2 schuldig en beweert dat alles wat er op dit moment in de natuur gebeurt, te wijten is aan de temperatuur die wordt gegenereerd door de stijgende CO2 … Alles wat er nu gebeurt, is automatisch bewezen!

Het is aan het IPCC om het bewijs te leveren van de thermische rol van CO2, niet aan de klimaatsceptici om elke bewering van het IPCC te ontmantelen.

Als we dit bewijs niet leveren, vindt het IPCC andere gevaren van CO2, zoals die in verband met de zuurtegraad van de oceanen.

Conclusie

Met mijn woorden wil ik mijn medeburgers waarschuwen voor manipulatie. Ik stel niet voor dat we doorgaan met het verbranden van fossiele brandstoffen zoals we nu doen. Er zijn andere redenen, die meer gelden dan de valse impact op het klimaat, die aanraden om het gebruik van deze energiebron te matigen.

Aan de andere kant zijn er andere maatschappelijke problemen waar we grip op hebben en die naar de achtergrond verdwijnen. Ik denk aan de groeiende kloof tussen rijk en arm, aan de werkloosheid, enzovoort. Is het klimaatalarmisme niet geschikt om de aandacht van sommige regeringen af te leiden van deze kwesties en van hun onvermogen om deze andere problemen aan te pakken?

Ik denk dat de opwarming van de aarde een natuurlijk fenomeen is, dat zeer, zeer weinig afhankelijk is van menselijke activiteiten. Het zal uiteraard een grote uitdaging zijn om de gevolgen van deze ‘verstoringen’ aan te pakken.

Claude Brasseur, wiskundige met een focus op toegepaste fysica

Rochefort, 4 februari 2020.[1] Volgens een studie die het IFOP in opdracht van de Jean-Jaurès Stichting in 2018 heeft uitgevoerd, denkt 9% van de Fransen dat het mogelijk is dat de aarde vlak is, waarbij deze verhouding 18% bedraagt onder de 18-24-jarigen.

[2] Het IPCC is een dienst van de Verenigde Naties en werd in 1988 opgericht om de rol van de mens in het klimaat van de aarde te meten. Antonio Guterres zei dat alleen een autoritaire wereldregering de mensheid kan dwingen de opwarming van de aarde te bestrijden. Dictatuur van de VN op basis van de beweringen van het IPCC …

[3] https://laphysiqueduclimat.fr .    

[4] Drieu Godefridi, « Le GIEC est mort, vive la science ! »

[5] Die stelling zou worden bewezen door Wood in 1909 en Nasif S. Nashle in 2011.

[6] https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/10/European-Climate-Declaration-Oslo-18-October-2019.pdf

[7] In het boek ‘Laphysiqueduclimat’ wordt de invloed van de zonnevlekken op het klimaat toegelicht onder de naam Svensmark, op pagina 67. Rond 1800 wees de astronoom William Herschel (degene die Uranus ontdekte) op zijn collega’s dat de prijs van tarwe in Engeland gekoppeld was aan het aantal zonnevlekken (ze lachten goed …).

[8] Om het proces te begrijpen, lees bijvoorbeeld The Feminine Mystique van Betty Friedan.

Reacties zijn gesloten.