Email : info@wecitizens.be

Maatschappelijke zetel: Franz Gailliardstraat 3  te 1060 Brussel

Ondernemingsnummer : 0501-906-209

IBAN : BE16 7350 3219 3274

Gedelegeerd bestuurder : ir Jean-Paul Pinon, GSM 0497 527751