Campagne - WijBurgers

 • "Like" deze campagne om ze te promoten.

  Hebt u geen Facebook-account? Schrijf u in!

 • U kunt deze campagne financieel steunen

  Doe een gift en zeg ons voor welke campagne die bestemd is.

.

De KiesWijzer van WijBurgers – gemeenteraadsverkiezingen

Geplaatst op 13/09/2018 in Een betere werking van de democratie, geen categorie, Non classé @nl, WijBurgers.

Persmededeling

In samenwerking met een aantal media bereidt WijBurgers de KiesWijzer voor. Deze applicatie heeft als doel de kiezer de kandidaten van zijn gemeente te leren kennen en inzicht te krijgen in hun politieke standpunten. Kandidaten worden verzocht zich aan te melden via het platform van WijBurgers.

 

De KiesWijzer is een internettool die de antwoorden van politieke kandidaten registreert op een vragenlijst die speciaal is ontworpen om hun politieke profiel te identificeren. Vóór de verkiezingen wordt de kiezer uitgenodigd om dezelfde politieke vragenlijst in te vullen. De KiesWijzer vergelijkt de politieke standpunten van de kiezer met die van de kandidaten en geeft iedere kandidaat een score. Vervolgens krijgt de kiezer de lijst met kandidaten in volgorde van politieke gezindheid. Een videoclip van 2 minuten stelt het concept voor op Youtube.

 

‘Voting Advice Applications’ (VAA) worden steeds populairder. In Nederland zijn tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 de drie voornaamste stemhulpsystemen samen 9,9 miljoen keer geraadpleegd. Voor de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 schaften maar liefst 44 steden en gemeenten een VAA aan voor hun bevolking.

 

WijBurgers vzw heeft de KiesWijzer ontwikkeld dat wordt verspreid via een consortium van meerdere media, Metro en Knack.  De KiesWijzer is de enige VAA in België waarmee de kiezer kandidaten kan selecteren (dus niet alleen partijen of lijsttrekkers). De tool is vanaf 5 oktober voor de kiezer beschikbaar op de website van de mediapartners of op die van WijBurgers (www.KiesWijzer2018.be).

 

De KiesWijzer is vele malen interessanter dan verkiezingsborden! Die laatste zijn volstrekt onrechtvaardig omdat ze maar een beperkt aantal kandidaten voorstellen. In PoliticiansOnline, die aan de KiesWijzer is gekoppeld, kan iedere kandidaat zich gratis voorstellen op een webpagina die speciaal is ontworpen voor en door de kiezer.

 

Het is de eerste keer dat er een KiesWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt ontwikkeld. De gebruiker geeft zijn postcode op. Na afloop van de procedure ontvangt hij twee rangschikkingen: de kandidaten van zijn gemeente en de kieslijsten. Door op de naam van een kandidaat te klikken, opent de gebruiker de webpagina waarop de kandidaat de mogelijkheid heeft om onder andere zijn vier politieke prioriteiten en drie persoonlijke successen te vermelden.

 

Bericht aan de kandidaten!

Opdat de KiesWijzer een kandidaat kan opgeven in de rangschikking aan de kiezer moet de kandidaat wel de vragenlijst van de KiesWijzer hebben ingevuld. WijBurgers neemt een aantal initiatieven om kandidaten in haar databank op te nemen, maar het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de kandidaten zelf om zich in te schrijven.

 

Financiering van de KiesWijzer

WijBurgers draagt de kosten van de tool. Ze heeft daarvoor geen enkele subsidie ontvangen. Hoewel het grootste deel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers, worden burgers verzocht om het initiatief te steunen. Die oproep is des te dringender omdat WijBurgers het slachtoffer was van computersabotage waardoor ze gedwongen werd haar website volledig herop te starten. Giften kunnen gestort worden op het nummer: BE16 7350 3219 3274.

 

Over WijBurgers

WijBurgers positioneert zich als Test-Aankoop van de kiezer, Wikipedia van politici, instituut voor burgereducatie en observatorium van het openbaar bestuur. Een van de tranparantietools op internet is PoliticiansOnline. Met meer dan 8400 geregistreerde politici gaat het om de grootste, openbaar toegankelijke ‘kruispuntbank’ van politici. Een twintigtal verenigingen zijn effectief lid, waaronder Test-Aankoop.

 

Brussel, 13 september 2018.

Een ranking op maat van de kandidaten, dankzij WijBurgers

Geplaatst op 19/03/2018 in geen categorie, Non classé @nl, WijBurgers.

Naarmate de verkiezingen naderen, willen sommige burgerbewegingen en belangengroepen hun leden en sympathisanten informeren over de kandidaten. Een must voor wie in een democratie zijn waarden of belangen wil verdedigen. Het is interessanter kandidaten dan partijen te evalueren, maar dat vraagt een aanzienlijke inspanning. WijBurgers is de technische kracht waarmee een dergelijk project eenvoudig en efficiënter kan worden gerealiseerd.

 

Waarom is een stemadvies voor partijen minder relevant?

Wanneer u een stemaanbeveling formuleert voor de ene of de andere partij, loopt u het gevaar dat zowel uw leden als sommige partijen afstand nemen. Met de publicatie van een ranking van kandidaten, komen (haast) alle partijen aan bod, en handelt u op een politiek correcte manier.
Veel burgers stemmen voor een partij, terwijl ze het oneens zijn met de helft van het verkiezingsprogramma. Tussen de kandidaten te richten, kan een betere score qua politieke affiniteit worden behaald.

 

Waarom focussen op kandidaten?

Binnen partijen, hebben de leden verschillende meningen. De partijen zijn “mini-democratieën”. Het is slim om via voorkeursstemmen meer gewicht te geven aan kandidaten die uw mening delen.
In een kieskring zijn er ongeveer 300 kandidaten. Als we de kiezer niet helpen, zal hij de kandidaten niet vinden die hem het best vertegenwoordigen. Uw rangorde van kandidaten, net als de KiesWijzers, zijn relevante aanwijzingen om de burger te helpen bij zijn zoektocht naar de beste kandidaten.

 

Situatie zonder onze tool

Sommige groepen schrijven een vragenlijst om te beoordelen welke kandidaten bij de verkiezingen het beste hun belangen/waarden verdedigen. De inspanning om contact op te nemen met de kandidaten is zo groot dat die groepen het opgeven en gewoon de partijen ondervragen. Na een manuele analyse kunnen zij vervolgens de vergelijking tussen de partijen verspreiden. Tenzij de media er aandacht aan besteden, blijft de verspreiding van de resultaten zeer beperkt.

 

Voordelen van de tool van WijBurgers

We noemen “Groep” de organisatie die aan WijBurgers vraagt om de “op maat gemaakte” ranglijst van de kandidaten voor de verkiezingen op te stellen.

 • De Groep hoeft zich niet meer om administratieve taken te bekommeren en kan zich op de communicatie en op het mobiliseren van kiezers concentreren.
 • De Groep bereikt veel meer politieke kandidaten in alle kieskringen.
 • Als de Groep de antwoorden van de kandidaten zelf zou inzamelen, zou hij een systemische fout kunnen ondergaan (wegens ‘berekende’ antwoorden).
 • • De campagnetool helpt de Groep om zijn leden te mobiliseren.
 • • De resultatenpagina is dynamisch (bijgewerkt als nieuwe kandidaten reageren) en de namen van de kandidaten kunnen worden aangeklikt : ze verwijzen naar de grootste openbare gegevensbank van het land over politici.
 • WijBurgers draagt bij aan de verspreiding van de resultaten.

 

Diensten van WijBurgers: basisaanbieding tegen € 2.870

Deze optie is voorbehouden aan VZWs of stichtingen, met een maximum van twee werknemers, in voltijdequivalenten.

a) Vragenlijst:
WijBurgers reviseert de bewoording van de door de Groep gekozen gesloten vragen, meestal een zestal. De vragen worden vertaald zodat ze beschikbaar zijn in het FR-NL-EN.

b) Registratie in de databank:
WijBurgers doet een aanzienlijke inspanning om de kandidaten voor de bedoelde verkiezingen in de databank op te zoeken of te registreren.

c) Inzameling van antwoorden

WijBurgers stuurt alle beoogde partijen en kandidaten een e-mail met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Er worden regelmatig herinneringsmails gestuurd naar degenen die niet hebben gereageerd.

d) Campagnetool

Om de respons van de kandidaten te verhogen, biedt WijBurgers de Groep de campagnetool aan. Dat is een webpagina waarmee de gebruiker in een paar klikken persoonlijke herinneringen kan sturen naar politici die de vragen nog niet hebben beantwoord. De Groep kan de URL naar die pagina onder al zijn sympathisanten verspreiden.

e) Onmiddellijke publicatie van de ingezamelde antwoorden
In de Politieke Databank van WijBurgers vindt iedereen gemakkelijk en gratis de antwoorden van de politici terug. De databank is de grootste, publiek toegankelijke kruispuntbank van de politiek in België.

f) Opstellen van een ranglijst van kandidaten en partijen
De berekeningsmethode is dezelfde voor de kieswijzer.
De Groep krijgt een link naar deze dynamische resultatenpagina, en kan deze verspreiden. De gebruiker vind er een menu om zijn gewenste verkiezing en kieskring te selecteren.
De Groep kan de resultaten in een andere, door hemzelf te creëren vorm presenteren, met de vermelding: “Rangschikking berekend door WijBurgers gebaseerd op de instructies van [de Groep]”.

 

Premiumaanbieding tegen € 5.600

Naast de basisdiensten bevat het pakket:

a) Toelichtingen

Op basis van de informatie die onder andere door de Groep wordt verstrekt, schrijft WijBurgers een neutrale toelichting van maximaal 800 tekens die bij de vraag wordt gevoegd. Daarin wordt de context en de kwestie uitgelegd door middel van ondersteunende cijfers, indien mogelijk. De toelichting wordt vertaald en is zodanig beschikbaar in het FR-NL.

b) Aankondiging
De campagne (zie (d) hierboven) wordt aangekondigd in de nieuwsbrief van WijBurgers die door ongeveer 25.000 lezers wordt geopend, waaronder politieke journalisten.

c) Politieke partijen
Als de herinneringsmail naar de politieke partijen zonder gevolg blijft, worden er persoonlijkere stappen ondernomen om reacties van de partijen te verkrijgen. Het gaat om partijen met minstens een volksvertegenwoordiger.
d) Pagina met toelichting (dienst binnenkort operationeel)
WijBurgers publiceert voor elke vraag een geïnventariseerde pagina die toegankelijk is via de zoekmachine, waarop alle beschikbare informatie over de vraag wordt weergegeven, met name statistische gegevens over de standpunten van de politieke actoren. Het gaat hier om kwesties die onder de bevoegdheid van ten minste één parlement vallen.

e) Virtuele stemming in het parlement (dienst binnenkort operationeel)
De pagina met uitleg bevat het resultaat van een virtuele stemming in elk betrokken parlement: als de vraag vandaag in het parlement in stemming zou worden gebracht, wat zou dan het resultaat zijn? De berekening is gebaseerd op de partijreacties in de Politieke Databank.

f) Bekendmaking van de aanbeveling
WijBurgers publiceert de lijst van stemadviezen die met behulp van haar tools zijn opgesteld. De publicatie is alleen mogelijk als voldoende Groepen (in principe tien) een beroep hebben gedaan op de premiumdiensten van WijBurgers.
 

Gouden aanbieding tegen € 10.000

Naast de premiumdiensten bevat het pakket:

a) Peiling van de publieke opinie
Als er vragen van de Groep in een KiesWijzer worden opgenomen, worden zij aan een publieke opiniepeiling onderworpen.

b) Parlementaire stemmingen
WijBurgers onderzoekt of er in de afgelopen vier jaar over de kwesties is gestemd in het parlement en schrijft de resultaten neer op de toelichtende pagina.

c) Meningen van andere invloedrijke personen
WijBurgers screent de pers om invloedrijke personen te identificeren die zich (voor of tegen) over het onderwerp hebben uitgesproken: universiteitsprofessoren, experts van denktanks, commentatoren enzovoort. De personen worden aan de Politieke Databank toegevoegd.

d) Artikel
WijBurgers publiceert in haar nieuwsbrief een neutraal artikel met argumenten voor en tegen. In het artikel worden eveneens de antwoorden van de politici geanalyseerd.
 

Contact

Jean-Paul Pinon,  0497 527751.

Pinon (at) WeCitizens (dot) be

Het bovenstaande aanbod is onder voorbehoud. De geldende prijzen zijn de prijzen die op de dag van de schriftelijke bestelling op de website van WijBurgers zijn gepubliceerd. Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019.

 

Gemeenteraads­verkiezingen en mobiliteit

Geplaatst op 16/12/2017 in Non classé @nl, WijBurgers.

Stadsplanning en mobiliteit zijn steeds belangrijker bij het gemeentelijk beleid: tolheffing in steden, de aanleg van veilige fietspaden, wandelstraten, snelheidsbeperkingen op voertuigen … De lokale afgevaardigden bepalen, met name in steden, ons dagelijkse leven.

 

Tol in de Belgische steden?

Een vaak geopperd idee om de verkeersopstoppingen in stadscentra te verminderen, is het invoeren van een tolheffing in steden. Automobilisten betalen om door het centrum te rijden, zoals dat in Londen al het geval is. Tijdverlies door files brengt veel hogere kosten met zich mee, maar die kosten zijn niet transparant: ze worden niet in de rekeningen van bedrijven en huishoudens opgenomen.

Uit een studie van Stratec, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in mobiliteit, blijkt dat een tol van 3 euro per dag voor elke automobilist die tussen 6.00 en 10.00 uur op weekdagen in het centrum van Brussel rijdt, de stad ongeveer 325 miljoen euro per jaar zou opleveren. Met die ontvangsten zou de stad de renovatiekosten voor de tunnels kunnen betalen. Dergelijke tolgelden zouden bijvoorbeeld ook in Antwerpen of Luik kunnen worden ingevoerd, maar volgens het Huis van Ondernemingen (BECI) is een tolheffing in steden duur en onpopulair. Bovendien werkt de invoering van een tolheffingssysteem in steden volgens de ervaringen in Londen slechts voor een beperkte periode. De gemiddelde snelheid in het centrum waar de tol van toepassing is, daalt daar al enkele jaren, wat betekent dat voor steeds meer voertuigen tol wordt betaald om in het centrum te rijden.

 

Is de fiets een doeltreffend alternatief?

De gemeenten beschikken over verschillende middelen om het dagelijkse leven van fietsers te verbeteren. Een eerste mogelijkheid is om meer fietsenstallingen te bouwen, vooral in de buurt van treinstations. De installatiekosten van die fietsenstallingen zijn laag: 300 euro voor 5 dragers. Anders zijn de gevolgen voor de begroting als je een bewaakte parkeerplaats overweegt, maar die dienst kan betalend worden gemaakt.

Een andere mogelijkheid bestaat in het creëren van veilige fietspaden die van de weg gescheiden zijn. Volgens een studie van de FOD Mobiliteit in 2016 gebruikt iets minder dan 10 % van de Belgische werknemers de fiets om de werkplek te bereiken. Dat cijfer stijgt naar bijna 15 % in Vlaanderen, maar daalt tot minder dan 5 % in Wallonië en Brussel. Juist in Vlaanderen, waar fietspaden het veiligst zijn, gebruiken de mensen het meest hun fiets. Dergelijke fietsroutes moeten echter worden gepland en bestaande wegen hebben niet per se de ruimte om, met name in steden, gescheiden fietspaden op te nemen.

Gedeelde fietsen zoals de Villo!, oBike en Billy Bike worden steeds populairder in Brussel. GoBee Bike heeft geprobeerd om een flexibeler systeem te implementeren dan Villo! omdat de gebruiker de fiets achterlaat waar hij maar wil. Hij vindt een vrije fiets middels een applicatie op zijn smartphone. GoBee Bike heeft zijn project helaas opgegeven vanwege het vandalisme dat zware verliezen veroorzaakte.

Het fietsgebruik in Brussel steeg in 2016 met 4,6 % ten opzichte van 2015. Villo! Had meer dan 1,5 miljoen reservaties in 2016. Toch gebruikt slechts een kleine minderheid van de pendelaars de fiets om naar het werk in de hoofdstad te rijden (minder dan 5 %). Vooral andere verplaatsingen dan die naar het werk worden met de fiets gedaan.

 

Autovrije gebieden ter discussie

De aanleg van voetgangerszones werd door de jaren heen gesteund en bekritiseerd. Volgens een studie van Atrium Brussels, het regionale handelsagentschap, heeft een voetgangerszone veel gebreken. Veel mensen leveren kritiek op het beheer door de stad Brussel van het project betreffende de voetgangerszone rond de Beurs. Toch wordt het idee van de voetgangerszone volgens Atrium Brussel door een meerderheid van de voetgangers (zeven op de tien) en handelaars (iets meer dan 50 %) ondersteund.

Het is een feit dat de meeste Belgische steden te maken hebben met een achteruitgang van hun winkelstraten en dat is vooral het geval in Vlaanderen, met een daling van meer dan 15 % in de lokale handel. De voetgangerszone is daarom een optie voor de gemeenteoverheden in een poging om haar handelscentra in verval te doen herleven.

 

Snelheidsbeperking

De verkeersveiligheid moet ook worden gewaarborgd voor alle weggebruikers, van vrachtwagens tot fietsen. Uit een studie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) in 2012 bleek dat “de gemiddelde snelheid van een automobilist die niet gehinderd wordt door de verkeerssituatie hoger is dan de maximumsnelheid die op alle wegtypen is toegestaan behalve op wegen waarop 90 km/u mag worden gereden“. Om dat tegen te gaan, hebben gemeenten de mogelijkheid om obstakels op de wegen te plaatsen, variërend van chicanes tot Berlijnse kussens.

Hoewel die wegobstructies automobilisten dwingen om te vertragen en zo hun doel gemakkelijk bereiken, blijven ze niet zonder kritiek. In 2016 bekritiseerde Touring het gebruik van verkeersdrempels door gemeenten als excessief en vaak niet in overeenstemming met de bestaande wetgeving. Ze zijn vaak te hoog en veroorzaken zo schade aan auto’s. Er kunnen twee alternatieven worden voorgesteld.

De eerste, ter vervanging van de verkeersdrempels, zou de uitbreiding van de zone 30 zijn. Volgens de woordvoerder van de GRACQ zouden de voordelen daarvan onder andere zijn dat het aantal ongevallen en de ernst ervan verminderen, de vervuiling afneemt en het verkeer vlotter doorstroomt. Omgekeerd heeft de Ligue de défense des conducteurs een studie verricht waarin wordt gesuggereerd dat de beperking van de snelheid binnen de bebouwde kom tot 30 km/u de vervuiling verhoogt omdat het motortoerental namelijk hoger is bij 30 km/u dan bij 50 km/u, en omdat de reistijd verhoogt, het aantal ongevallen niet vermindert en kan belemmeren dat hulpverleningsvoertuigen vlot doorstromen, waardoor levens in gevaar kunnen komen.

De tweede oplossing, die in de meeste van onze gemeenten al wordt gebruikt, zijn flitspalen. Ze doen het verkeer vertragen en bieden de gemeente een financiële steun. Volgens een studie van de Universiteit van Hasselt “verlaagt een flitspaal op een kruispunt het aantal ongevallen met 14 %, terwijl het aantal letselongevallen met 27 % vermindert“. Er is echter een grote stijging van het aantal kop-staartbotsingen doordat bestuurders plotseling remmen als ze de camera naderen.[1] Bovendien vertonen ze ook gebreken. Met name in Vlaanderen zou meer dan één radar op vijf problemen vertonen en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts, klaagt dat hij hun functioneren niet kan garanderen.

 

Jonathan Jacquemart, 16 december 2017.

[1] CENTREX WEGVERKEER, http://www.lokalepolitie.be/centrex/nl/home/effectiviteit-van-flitspalen.html (geraadpleegd op 16-12-17).

Particitiz: facilitator van de participatie op lokaal niveau

Geplaatst op 23/03/2017 in geen categorie, Non classé @nl, WijBurgers.

De traditionele vormen van burgerzin zoals de toetreding tot een politieke partij of een syndicaat hebben hun beperkingen inmiddels aangetoond. De maatschappij en in het bijzonder de jongeren die nog niet volledig hebben afgehaakt, vragen nieuwe vormen van participatie. PARTICITIZ is een van de actoren die nieuwe tools uitwerkt en de burgerraadpleging uitprobeert. Een goede omkadering van het proces maakt het de burger mogelijk om aanbevelingen te doen die de beleidsverantwoordelijken gunstig zullen beoordelen.

 

Mijnheer Dimitri Lemaire, u bent een van de directeurs van PARTICITIZ. Met welke problemen krijgt u te maken?

De vzw PARTICITIZ, ‘Participation & Citizenship’ is uit de volgende bevindingen ontstaan: onze representatieve democratieën vertonen hun beperkingen. De burgers zitten steeds minder op een lijn met hun verkozenen en de verkozenen lijken steeds wereldvreemder te worden. De traditionele vormen van burgerparticipatie zoals de toetreding tot een politieke partij, een syndicaat of een vereniging vertonen een gestage vermindering. Desalniettemin bevordert de komst van de sociale netwerken en recenter de civic technology de onderlinge connectie tussen burgers en versterkt het hun wens om door de volksvertegenwoordigers en in het algemeen door de maatschappij gehoord te worden. Dat verklaart de recente ontwikkeling van een groeiende collectieve bewustwording: we moeten de democratie moderniseren door nieuwe instrumenten te implementeren die de deelname, de raadpleging en de co-creatie begunstigen om zo de manier te doen evolueren waarop burgers met hun instellingen en politieke vertegenwoordigers interageren.

 

Wie zijn de oprichters en hoe verwoordt u uw doelstellingen?

PARTICITIZ is in augustus 2015 opgericht door Jean-Michel De Waele, professor politieke wetenschappen en vicerector aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en twee voormalige raadsleden van het Europees Parlement die van de burgerraadpleging bezeten zijn; Bruno Valette en Dimitri Lemaire. De vereniging heeft twee doelstellingen: enerzijds wil ze de burger de politiek laten ervaren en niet ondergaan, wil ze de representatieve democratie doen evolueren naar een interactieve en open democratie om zo de burgers, verkozenen en instellingen te herenigen. Anderzijds wil ze alle actoren die democratische vernieuwing in onze samenleving verlangen, verbinden en verenigen om synergiën tussen hen te creëren.  Een nieuw open en interactief democratisch model zal onvermijdelijk op een alomvattende manier worden gebouwd in samenspraak met de burgers, de ondernemerswereld, het verenigingsleven, de culturele sector, hoogopgeleiden en de Europese, nationale en lokale politieke instellingen.

 

In die interactieve democratie worden de burgers dus opgeroepen om aanbevelingen te doen?

Om de burger de politiek te laten ervaren, organiseert PARTICITIZ processen van burgerparticipatie en burgerraadpleging en dat face-to-face, online of via een combinatie van beide. Die nieuwe participatieve en deliberatieve voorzieningen zijn aan de openbare overheden, politieke vertegenwoordigers en grote verenigingen en federaties voorgesteld. Ze beogen binnen een bepaald tijdsbestek een divers burgerpanel bijeen te brengen om concrete voorstellen over een bepaalde problematiek in overweging te nemen, te bespreken en te formuleren. De nadruk ligt op het debat en niet eenvoudigweg op het vormen en delen van individuele ideeën en oplossingen, gewoonlijk ook wel ‘crowdsourcing’ genoemd. Voor PARTICITIZ is het raadplegende aspect, en dus de ontmoeting, het luisteren en de uitwisseling, uitermate belangrijke in een proces van burgerparticipatie dat politieke aanbevelingen wil doen. Het is ook essentieel dat de burgers op het einde van het panel de voorstellen bij de openbare overheden en de politieke vertegenwoordigers aanbieden. Zo kan de band tussen de politiek en de burger hersteld worden.

 

Nemen minderbedeelde burgers ook deel?

Opdat een burgerpanel zou slagen, moet er een zekere representatieve diversiteit gewaarborgd worden.  Daarom hecht PARTICITIZ heel veel belang aan aselecte werving. Met die manier van werven bereiken we vaak burgers die over het algemeen niet in het verenigings- of politieke leven actief zijn. Binnen bepaalde projecten gebruiken we een combinatie van de aselecte wervingsmethode en die op vrijwillige basis zodat we een representativiteit waarborgen van bepaalde bevolkingscategorieën die we in het bijzonder zouden willen bereiken. Tot slot vergezelt een comité van deskundigen ieder burgerpanel om de besproken thematiek te duiden en te verkennen.

 

Hoe vestigt u uw vereniging binnen het netwerk van burgerorganisaties?

Om alle actoren die democratische vernieuwing in onze samenleving verlangen, te verbinden en te verenigen, wil PARTICITIZ een democratisch innovatieplatform worden dat een uitgebreid netwerk samenbrengt van burgers, hoogopgeleiden, actoren van de Civic Technology, specialisten in de participatieve en deliberatieve voorzieningen en vertegenwoordigers in de sectoren cultuur, onderneming en politiek. Dat platform organiseert ontmoetingen en debatten over de uitdagingen van een democratische vernieuwing. Door die ontmoetingen is het mogelijk om eventuele synergiën te identificeren tussen de verschillende actoren in de samenleving en vaak ook om nieuwe democratische innovatieprojecten op te starten.

 

Hoe werkt PARTICITIZ momenteel?

PARTICITIZ werk momenteel op basis van een voltijds equivalent dat dankzij het commerciëel aanbod van participatieve processen bij verschillende instellingen wordt gefinancierd. PARTICITIZ mag ook op de steun rekenen van een tiental vaste vrijwilligers die aan het merendeel van de projecten deelnemen. Ze zijn lesgevers, professionelen in de conflictbemiddeling, ondernemers of nog studenten, maar allen van de burgerparticipatie bezeten. PARTICITIZ rekent ook op een vaste kern van een dertigtal moderatoren die volgens onze bemiddelingstechnieken voor burgerdebatten zijn opgeleid. Andere vrijwilligers komen regelmatig bij PARTICITIZ langs om onze acties inzake logistiek, techniek en communicatie te steunen.

 

Wat hebt u concreet behaald?

Sinds de oprichting heeft PARTICITIZ meerdere participatieve en deliberatieve voorzieningen uitgewerkt en georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld “Climacteurs – 100 voix pour le climat” (Climacteurs – 100 stemmen voor het klimaat) (www.particitiz.org/climacteurs-100-voix-pour-le-climat) of “Canal Citoyen” (www.canalcitoyen.be). Beide projecten hebben elk meerdere tientallen burgers rond een specifiek onderwerp bijeengebracht.

 • Voor “Climacteurs”, een initiatief van Leefmilieu Brussel en de voogdijminister hebben een zestigtal jonge burgers tussen 18 en 30 jaar oud samen en met de aanvankelijke steun van deskundigen, concrete aanbevelingen gedaan om tegen de klimaatverandering te strijden. De gewestelijke minister van leefmilieu heeft die aanbevelingen naar de onderhandelingen van de COP21 meegenomen.
 • Voor “Canal Citoyen” was het een divers panel van inwoners en werknemers uit de Brusselse gemeenten en wijken langs het kanaal die voor een dag zijn samengekomen om rond de sociale samenhang in hun wijken te werken.

PARTICITIZ is ook partner van bepaalde grootschalige Europese projecten. In 2016 was PARTICITIZ partner van EUENGAGE, een onderzoeksproject van de Universiteit van Siena. Gedurende 11 dagen heeft dat project op internet een panel van meerdere honderden Europeanen verzameld die in 10 verschillende talen op Europees niveau over veiligheid, economie en immigratie hebben gedebatteerd.

Het laatste project is momenteel WAM1080, voor ‘We Are Molenbeek’ (www.wam1080.be). Dat project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Molenbeek en PARTICITIZ en is ontstaan in de nasleep van de aanslagen van november 2015 en maart 2016 die de gemeente Molenbeek flink hebben opgeschrikt. 100 gelote bewoners van Molenbeek zijn uitgenodigd om met elkaar in debat te gaan en naar elkaar te luisteren om voorstellen te doen inzake de strijd tegen radicalisme bij jongeren en de toenadering tussen de gemeenschappen die in hun gemeente verwezenlijkt kunnen worden.

Tot slot werkt PARTICITIZ momenteel met een ambitieus project, “Europees festival van democratie en burgerzin”, dat in het voorjaar van 2019 geboren zou moeten worden en dat burgers, onderzoekers, politici, ondernemers en projectdragers rond conferenties, debatten, tentoonstellingen en feestelijkere activiteiten zal samenbrengen.

Dat project, zoals andere die nog op de de tekentafel liggen, vergen menselijke en financiële middelen. PARTICITIZ, dat momenteel alleen over gerichte financiering beschikt, is dus naar structurele financiering op zoek om haar bedenkings- en bewustmakingsacties omtrent de burgerparticipatie uit te voeren alsook om haar projecten te ontwikkelen.

Interview afgenomen door Jean-Paul Pinon op 13 maart 2017.

Een nieuw lid: Bplus

Geplaatst op 16/09/2016 in WijBurgers.

De VZW B Plus, gesticht in 1998, is een pluralistische en niet-partijgebonden beweging die zich wil zich inzetten voor een versterking van de Belgische staat vanuit een universeel, democratisch en vooruitstrevend ideologisch project. Dit project gaat ervan uit dat een moderne staat stoelt op volwassen burgerschap, verantwoordelijkheidszin, samenhorigheid en solidariteit.
De visie van B Plus op het België van morgen is gebaseerd op de volgende algemene principes:

Een federaal Belgïe

Het bevorderen van een multicultureel België in een echt federaal verband, toekomstgericht en open naar de wereld toe, is het België waar B Plus voor staat; een België met zelfrespect en aantrekkelijk voor zowel de eigen bevolking als voor de buitenwereld.

B Plus verzet zich met klem tegen elke vorm van separatisme en de beweging kiest resoluut voor een evenwichtig federaal België, waarin zowel belang gehecht wordt aan de eenheid van het land als aan de autonomie van de deelstaten.

B Plus beschouwt het confederalisme als een verdekte vorm van het separatisme.

Een solidair Belgïe

Solidariteit tussen gemeenschappen, generaties, standen en personen van verschillende herkomst of met een verschillende moedertaal is het cement van elke maatschappij.

B Plus pleit zowel voor solidariteit tussen de burgers als voor solidariteit tussen de deelstaten.

Een efficiënt Belgïe

Elke institutionele entiteit kan maar overleven en tegemoet komen aan de wensen van elke burger, indien haar structuren en haar organisatie op een efficiënte manier worden opgebouwd.

Om de huidige federale staat meer efficiënt te maken pleit B Plus voor de toepassing van de vijf volgende principes:

Vereenvoudiging van de staatsstructuren

Momenteel zijn er in België zes niveaus die tussenkomen in de politieke besluitvorming.

B Plus pleit voor een open en transparant debat dat te gronde wordt gevoerd om het aantal beslissings- en beleidsniveaus in te perken, waarbij efficiëntie als belangrijkste maatstaf gehanteerd wordt.

Het subsidiariteitsprincipe

De bevoegdheden moeten toegekend worden aan het niveau waar de bevoegdheden met de grootst mogelijke efficiëntie worden uitgevoerd.

Evenwicht tussen het federaal niveau en de deelstaten

Een samenhangend en evenwichtig federaal systeem veronderstelt een zo duidelijk mogelijk omschreven bevoegdheidsverdeling.

B Plus pleit voor het creëren van de mogelijkheid om dossiers van conflictueuze situaties door het federaal niveau te laten behandelen en op te lossen.

Een federale kieskring

Op het huidige federale niveau bestaat er geen enkele electorale band tussen de globale bevolking van het land en het bestuur van de federatie.

Om dit democratisch deficit recht te zetten pleit B Plus voor de invoering van een federale kieskring (voor een deel van de verkozenen).

Een efficiënt statuut voor Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussel Stad, hoofdstad van ons land, Vlaanderen, de Franse Gemeenschap en zetel van de Europese Commissie, hebben een niet te onderschatten rol en verantwoordelijkheid als ontmoetingsplaats van gemeenschappen van het land.

B Plus is van oordeel dat de wetgevende macht van Brussel op hetzelfde niveau geplaatst zou moeten worden als dat van Vlaanderen of Wallonië, wat zou overeenstemmen met de realiteit van een federaal land met 3 (of 4) Gewesten.

Een europese verantwoordelijkheid

De visie van B Plus op de Belgische federale staat is niet alleen van nationaal, maar ook van internationaal en Europees belang. België ligt immers op het kruispunt van de Latijnse en Germaanse cultuur. Het land moet dus kunnen bewijzen dat een meertalige en multiculturele democratie levenskrachtig kan zijn. Het uiteenvallen van de Belgische federatie zou voor de Europese Unie een heel slecht signaal zijn.

Promotie van de meertaligheid

Om verdere polarisatie tussen Vlamingen en Franstaligen te verminderen promoot B Plus de meertaligheid in zoveel mogelijk aspecten van het dagelijkse leven, mits natuurlijk de evenwichten ingeschreven in Artikel 4 van de Grondwet, te behouden.

B Plus als catalysator

B Plus wil een katalysator zijn voor vernieuwende en vooruitstrevende ideeën. Verder wil de beweging de krachten bundelen en druk uitoefenen op de bestaande structuren.

B Plus pleit voor meer wederzijds vertrouwen, luisterbereidheid en zin tot samenwerken en zal zich blijvend afzetten tegen elke poging om de taalgroepen in ons land tegen elkaar op te zetten.

Brussel, 20/8/2016

Hoe kan ik mijn profiel als politicus bewerken?

Geplaatst op 22/07/2016 in geen categorie, Non classé @nl, WijBurgers.

1) De toegangscode als politicus verschilt van de code die toegang geeft tot de Politieke Databank (de Atlas).
Als politicus ontvangt u regelmatig uitnodigingen om uw profiel aan te vullen. In die uitnodigingen vindt u een hyperlink dewelke u toegang geeft tot uw profiel zonder dat u daarvoor uw toegangscodes moet ingeven. Als u op de link klikt, dient u een paar seconden te wachten alvorens het formulier actief wordt.
2) Wachtwoord vergeten:

 • a) Voor toegang als gebruiker van de Atlas: zie de FAQ.
 • b) Voor toegang als politicus:
 • (i) Gebruik de hyperlink om toegang tot uw profiel te verkrijgen. U kunt uw nieuw wachtwoord vrij bewerken in het overeenkomstige veld van uw profiel.
 • (ii) Indien u niet meer over een geldige hyperlink beschikt, kunt u er één op de volgende manier aanvragen:
 • Op de startpagina directory.wecitizens.be/nl klikt u op ‘login’.
 • Onderaan de linkerkolom klikt u op ‘wachtwoord vergeten’.
 • Anders kunt u contact nemen met : info@wecitizens.be

  3) Uw profiel bestaat uit twee tabbladen: ‘het persoonlijk profiel’ en ‘de standpunten van de politicus’. Daarenboven kan de politicus onder ‘profiel visualiseren’ op ieder moment het resultaat van het ‘brede publiek’ op zijn profiel raadplegen. De knop ‘bewerken’ brengt u terug naar de bewerkmodus.

  • Bepaalde wijzigingen moeten eerst door de administrator van het systeem worden gevalideerd alvorens zij publiek worden gesteld. Voor die velden zal de knop ‘profiel bekijken’ de nieuwe resultaten pas na een aantal dagen tonen. U dient in ieder geval op ‘opslaan’ te klikken om de nieuwe gegevens te bewaren.

   

  • Als politicus kunt u ervoor kiezen om uw privécontactgegevens niet te laten publiceren. De parameter ‘akkoord voor publicatie’ staat standaard positief ingesteld. Als u die in ‘nee’ verandert, worden uw privécontactgegevens wel bewaard, maar kunnen ze alleen door de administrator van het systeem worden opgevraagd. Het publiek kan echter steeds uw postcode en woonplaats zien.

   

  • U kunt een foto (of logo) importeren in JPG-, PNG- of GIF-formaat. De aangewezen grootte bedraagt 200×260 pixels. Te grote afbeeldingen (meer dan 2000×2000 pixels) kunnen problemen geven bij de aanpassing van de grootte. Mocht u ondanks de aanwijzingen toch problemen ondervinden, dan mag u ons de afbeelding per e-mail toesturen.

   

  • In uw persoonlijk profiel is er plaats voorzien om de begin- en einddata van openbare functies in te geven. Die data verschijnen niet als dusdanig op uw openbaar profiel. Zij worden uitsluitend gebruikt in gefilterde selecties. Het volstaat dus om uw uitgeoefende functies in uw cv te vermelden.

   

  • Een datum ingeven doet u via een menuutje. Indien u een jaartal ver in het verleden wil aanduiden, klikt u eerst op de bovenste lijn van het menu, bv. ‘augustus, 2015’ om een keuze in maand te kunnen maken. Wanneer u een tweede maal op de bovenste lijn ‘2015’ klikt, kunt u een keuze in jaartal maken. Door middel van de pijltjes in de bovenhoeken kunt u tussen decennia navigeren.

   

  • Is de actor in kwestie een instelling en geen fysieke persoon, dan dient u dat aan te geven in de rubriek ‘geslacht’. Het menu geeft u daar de keuze tussen man, vrouw of instelling. Het gevolg is dat het openbaar profiel het aantal te publiceren rubrieken zal beperken.

   

  • In het formulier ‘standpunten van de politicus’ zijn er twee menu’s die bepalen hoeveel vragen er op de pagina worden weergegeven. In het eerste menu ‘thema’ kunt u de vragen rond een bepaald thema selecteren, bv. ‘fiscaliteit’. Het tweede menu sorteert naargelang de prioriteit van deze vragen:

   

  1. ‘dringend te beantwoorden’: vragen die recentelijk online werden gezet (of terug bovenop de stapel werden geplaatst) en die nog niet door u werden beantwoord;
  2. ‘antwoord nog te geven’: vragen waarvoor u reeds een herinnering hebt gekregen;
  3. ‘beantwoord’: uitsluitend die vragen die u hebt beantwoord;
  4. ‘alles’: alle online geposte vragen .

   

  • Om een vraag te beantwoorden, moet de vraag eerst geselecteerd zijn. Daartoe klikt u in de eerste kolom van het formulier ‘standpunten van de politicus’. Het is mogelijk meerdere vragen te selecteren. Vervolgens klikt u op de rode knop ‘ik geef mijn mening’. Een nieuw formulier verschijnt nu waarin u uw antwoorden op iedere vraag kunt formuleren:

   

  1. Het eigenlijke antwoord met behulp van het menu: ‘helemaal akkoord’ enz.
  2. De kolom ‘Stem in het parlement’ kan niet door de politicus zelf worden bewerkt. Ze wordt door de administrator van het systeem ingevuld eens de resultaten van een parlementaire stemming met betrekking tot de vraag beschikbaar zijn.
  3. In de vierde kolom kunt u een commentaar van maximum 350 tekens ingeven (spaties inbegrepen).
  4. In de volgende kolom, ‘persoonlijke link’, kunt u een URL naar de tekst van uw keuze invoeren.
  5. De laatste kolom geeft het aantal politici weer dat welbepaalde vraag al heeft beantwoord.

  Vergeet niet uw aangebrachte wijzigingen op te slaan.

  Voorstelling van de Vlaamse Volksbeweging (VVB)

  Geplaatst op 03/07/2016 in WijBurgers.

  De Vlaamse Volksbeweging (VVB) neemt haar rol op als behartiger van de belangen van Vlaanderen. Net zoals haar Franstalige buur in het Zuiden, ervaren Vlamingen dat ze “met handen en voeten gebonden zijn in het Belgische staatsbestel. Vlaanderen wil richting A op, Wallonië wil richting B op.” De Vlaamse Volksbeweging is voorstander om beide regio’s de volle bevoegdheden te verschaffen om dit te bewerkstelligen.

  De VVB streeft naar de maatschappelijke, culturele en politieke ontvoogding van Vlaanderen tot een onafhankelijke staat in Europa en speelt daarbij een proactieve voortrekkersrol bij het behartigen van de Vlaamse belangen. Als niet-partijpolitieke, pluralistische vereniging wil ze daarom via socioculturele weg de brede publieke opinie bij dat streven betrekken en aanzetten tot actieve inzet in het democratische besluitvormingsproces.

  De Vlaamse Volksbeweging gaat met een drietrapsraket te werk om onze doelstellingen te verwezenlijken:

  1. De VVB heeft een professionele studiedienst die deskundig dossiers die de VVB aanbelangen voorbereidt. Brussel en haar politiezones, Plan B, de transfers van Vlaanderen naar Wallonië, de taalwetgeving, de voorbereiding van een onafhankelijk Vlaanderen (zoals met een Witboek naar Schots voorbeeld)… worden uitgebreid onderzocht en uit dat onderzoek worden standpunten en aanbevelingen gepuurd.
  2. Eens de studiedienst dossiers heeft voorbereid, plant VVB – indien nodig – lobbywerk in door af te spreken met de juiste mensen op de juiste positie. Dat kan gaan over een parlementslid of een kabinetschef, maar ook over collega’s uit het middenveld afhankelijk van het dossier en het doel. Dan trachten VVB hetgeen is voorbereid aan de man (of vrouw) te brengen.
  3. Om haar zichtbaarheid als organisatie te verhogen vertaalt VVB haar standpunten regelmatig via eigen media (sociale netwerken: Facebook en Twitter, webstek en tijdschrift Grondvest) maar ook via de traditionele (nationale media) zij het digitaal zoals bijvoorbeeld via Knack.be of via de analoge papieren media.

  Kandidaten kunnen lid worden via vvb.org/wordlid . Je kunt lid worden vanaf €10.

  Brussel, 21 juni 2016

  De aanslagen in Brussel en het moslimfundamentalisme

  Geplaatst op 20/06/2016 in geen categorie, Non classé @nl, WijBurgers.

  De aanslagen van 22 maart 2016 zijn gepleegd door moslims van de salafi-jihadi-beweging. Het is hun uiteindelijke bedoeling om gemeenschappen door geweld te beïnvloeden om ze zo volgens hun interpretatie van de Koran en de Sunna (profetische traditie) op dezelfde leest te schoeien en het Kalifaat te doen herrijzen.

  Inleiding

  Voor Kerstmis hadden we de aanslagen in Parijs …

  Voor Pasen hadden we de aanslagen in Brussel …

  Ze waren volledig voorspelbaar: de rapporten uit 2010 en 2011 van de Veiligheid van de Staat zijn verhelderend.

  Waarom zijn sommige moslims terrorist, wat een synoniem is voor ‘gewelddadige radicalisering’? Zonder een rationeel begrip van dat wereldwijde verschijnsel is het moeilijk om samenhangende antwoorden te vinden om het uit te roeien.

  Een persoon die ‘geradicaliseerd’ of ‘fanatiek’ is, is iemand die zijn ideeën op een krachtige en intolerante wijze verdedigt door de waarden te verwerpen van de maatschappij waarin hij leeft.

  Het ‘islamitisch terrorisme’ wordt geconditioneerd door verschillende onuitgesproken zaken: de afwijzing van religie door aanhangers van een filosofisch materialisme en de voorstanders van een fundamentalistische vrijzinnigheid, de onwrikbare steun van de VS en het Westen aan Saoedi-Arabië en het onvermogen van de VN om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

  We stellen vast dat de terroristische daden een religieuze en politieke dimensie hebben. De martelaars roepen net voor ze sterven: “Allah Akbar”.

  Om een ideologie (een ideeëngoed dat is gebaseerd op overtuigingen en interpretaties, maar niet noodzakelijkerwijs op kennis) doeltreffend te bestrijden, is het noodzakelijk haar te begrijpen.

  Analyse van het islam-extremisme

  De expeditie van Napoleon naar Egypte (1798) heeft het verval van het Ottomaanse Rijk in gang gezet. De kolonisatie van verscheidene Arabische landen door geweld (Algerije, Libië …) en/of financiële belangen (Egypte, Turkije …) heeft geleid tot de verdeling van het Ottomaanse Rijk in verschillende, vaak kunstmatige staten waar westerse belangen golden, zoals olie en de controle over de route naar India.

  Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw stelden islamitische intellectuelen zich over die situatie de volgende vraag:

  “Waarom zijn we ten opzichte van het Westen in verval geraakt terwijl we wel een machtig rijk hebben gehad dat 12 eeuwen lang voorspoed heeft gekend?”

  Het eerste antwoord, van politieke aard, was: “Laten we het Westen imiteren en hun wetenschappelijke, technische en politieke kennis verwerven. Zo zullen we onze macht herstellen.”

  Het tweede antwoord, van religieuze aard, was: “Het feit dat het Westen ons heeft voorbijgestreefd komt omdat we afstand hebben gedaan van de originele islamitische voorschriften en de gewoonten van de vroegere generaties (de salafs).” (Dus impliciet: God heeft ons verlaten omdat wij ons van HEM verwijderen.)

  Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw had het eerste antwoord van politieke aard de overhand. De Arabische landen moderniseerden dankzij de liberale elites die soms de islam ontkenden. Ze hebben hun onafhankelijkheid gekregen, maar op de Golfstaten na, slaagden ze er niet in om hun burgers uit de armoede te halen. Die situatie heeft tot de Arabische Lente geleid, een periode waarin verscheidene dictators ten val werden gebracht.

  Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de tweede vraag, van religieuze aard, steeds belangrijker. Dankzij Saoedi-Arabië en haar financiële middelen heeft de religieuze aanpak vanaf 1970 aanhangers over de hele wereld gevonden (ook in Brussel: de Grote Moskee in het Jubelpark).

  Oorsprong van het salafi-jihadisme/wahabisme

  Het moslimfundamentalisme is in het midden van de 9de eeuw gegroeid tijdens de grote controverse over de Koran. Theologen debatteerden over deze vraag: “Werd de Koran door God geschapen voor de Arabieren van de 7de eeuw of had hij al altijd bestaan, wat veronderstelt dat de Koran ongeschapen van aard is.” Het debat zette de moetazilieten (voorstanders van de rationele theologie) tegenover de traditionalisten. Die laatsten beschouwden de Koran ongeschapen van aard, hij kon dus in geen geval geïnterpreteerd worden. Hun mening werd door de islamitische wereld en de politieke autoriteit (de kalief) aanvaard en is sinds de 9de eeuw nog nauwelijks in vraag gesteld.

  Die theologische controverse heeft belangrijke gevolgen gehad voor de moslimwereld: de islam (religie) is van oordeel dat iedere gelovige de Koran, het ongeschapen woord van God, moet bestuderen om er vervolgens de conclusies uit te trekken die hij relevant acht om een waardig leven te leiden en het paradijs te verdienen. Er zijn geen geestelijken in de soennitische islam (90 % van de moslims). Bovendien moet de gelovige de hele Koran beschouwen, zonder verzen uit hun context te halen. De Koran is echter zeer complex. Vers 3.7 stelt: “… er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, er zijn andere verzen, die zinnebeeldig zijn.”

  Om de betekenis van de woorden van de Koran vast te leggen, hebben de moslims zich op de woorden, feiten en daden van Mohammed gebaseerd. Die overleveringen over het doen en laten van Mohammed, ook wel de Hadith genoemd, hebben deze kenmerken:

  • ze tellen een groot aantal bladzijden, enkele honderdduizenden regels (?),
  • in verschillende hoedanigheden (van authentiek tot apocrief),
  • die tot 200 jaar na Mohammeds dood zijn opgeschreven
  • en gaan niet alleen over Mohammed, maar ook over zijn opvolgers tot de derde generatie (de salafs, de vroegere generaties).

  Aangezien de Hadith niet het woord van God is, interpreteren sommigen hem vrijer, terwijl anderen hem letterlijk opvolgen. Via de Hadith kent men de SOENNA, de traditie van de Profeet (vandaar de naam ‘soennitische moslim’).

  Er bestaat dus niet één islam, want er zijn meerdere interpretaties. De gelovige wordt aangeraden, maar dat is niet verplicht, om het advies van de consensus van de oelama (de ijma) op te volgen over een bepaalde interpretatie. Momenteel volgen de oelama van Saoedi-Arabië, bezitters van de heilige plaatsen, de strekking van de orthodoxe islam, gebaseerd op de islam van de salafs, vandaar de naam salafisme. Die religieuze stroming kent drie oriëntaties:

  • de quiëtistische salafist past de islam toe in afzondering van de wereld,
  • de politieke salafist probeert de wereld waarin hij leeft in die mate te beïnvloeden dat hij haar aan zijn denkbeeld van de islam kan gelijkstellen zonder daarbij geweld te gebruiken
  • de salafi-jihadist gaat ervan uit dat hij die verandering alleen kan teweegbrengen door geweld, door ongelovige moslims (takfir) en niet-moslims te bestrijden.

  NB : Het wahabisme is een bijzondere strekking binnen het salafisme als gevolg van de standvastige alliantie tussen de familie van de oelema en is ontstaan uit de preek van El Wahhab en de familie Saoed.

  Opkomst van het salafi-jihadisme

  Het salafi-jihadisme is een theorie die vanaf de jaren 1960-1970 zeer gedetailleerd is uitgewerkt. Een letterlijke opvolging van de teksten geeft de volgende situatie: in een Hadith staat geschreven dat Mohammed geen meloen at voor het gebed. Sommige gelovigen schrappen daarom in 2016 meloen van het menu.

  Veel gewapende conflicten hebben geleid tot extreem geweld. De Sovjet-Russische invasie in Afghanistan in 1979 wordt als het startpunt beschouwd. De CIA had salafisten (zoals Bin Laden) uit verschillende landen opgeleid voor de strijd en opstand. Daaruit volgden andere conflicten in: Tsjetsjenië, Bosnië, Libanon, Libië, de sub-Sahara, Jemen, Irak en sinds 2011 Syrië.

  Het doel van de jihadisten is om de grootsheid van het islamitische rijk terug te winnen door de voorschriften van de oorspronkelijke islam op te volgen, het westerse te bestrijden en een kalifaat herop te bouwen dat de grenzen van het Westen overschrijdt.

  Al die conflicten hebben het salafi-jihadisme versterkt. Het verspreidt zich niet alleen op Arabisch grondgebied, maar ook binnen de westerse landen, aangezien zij betrokken zijn bij de Arabische landen. We blijven dus niet gespaard.

  Belangrijke opmerking: alle salafi-jihadisten zijn moslims, maar niet alle salafisten zijn jihadisten en niet alle moslims zijn salafisten.

  De gevolgen van het moslimfundamentalisme in 2016:
  Daesh en de vluchtelingencrisis

  Daesh

  Het fundamentalistische antwoord vertrekt vanuit de idee dat het grootse verleden van de islam te danken was aan een strikte naleving van de voorschriften van de vroege voorouders (salafs), die we kennen door de Hadith (Soenna). God ondersteunt hen die een strikte en rigoureuze islam toepassen (vergelijk met het Pruisische “Gott mit uns”). De salafisten voelen zich in hun mening versterkt als ze het succes zien van de landen die een fundamentalistische islam toepassen, zoals de Golfstaten, Pakistan en Iran.

  Zo zouden we kunnen denken dat de salafistische ideologie een vruchtbare bodem is voor islamitisch terrorisme (zie F. Dassetto-Cismoc). Daesh, de Islamitische Staat, zal misschien vernietigd worden, maar haar ideologie zal waarschijnlijk blijven bestaan omdat ze oud en diepgeworteld is.

  De vluchtelingencrisis

  Die crisis is onvermijdelijk omdat de inwoners van de Arabische landen, die herhaaldelijk door eindeloze conflicten geteisterd worden, goed weten dat het conflict jaren zal duren vooraleer het zal opgelost zijn. De Israëlisch-Palestijnse en Afghaanse conflicten zijn daar duidelijke voorbeelden van.

  De massale toevloed van vluchtelingen is een strategie van Daesh om haar toenemende macht te behouden. Door chaos te creëren in de Europese Unie hoopt Daesh het Westen te verzwakken, en daarmee haar grootste vijand.

  Besluit

  De aanslagen in Brussel zijn het resultaat van theologische en politieke conflicten die in de geschiedenis van de Arabische wereld teruggaan. De salafistische/wahabistische ideologie beoogt, met of zonder geweld, een orthodoxe islam te bevorderen die hoofdzakelijk gebaseerd is op overleveringen over Mohammed en zijn vroege volgelingen (de salafs). Die religieuze en politieke ideologie is goed te begrijpen en heeft tot doel om de Arabische wereld haar waardigheid en grootsheid uit het verleden terug te geven. Ze is een reactie op de pogingen om de moslimwereld te verwesteren, waar religie een sterke
  identiteitsmarkeerder blijft.

  We kunnen denken dat als we de moslims zelf de conflicten in het Nabije en Midden-Oosten laten oplossen, we het islamitisch terrorisme kunnen tegengaan.

  Michel Annez
  Voorzitter van Libertas
  Diploma in de islamitische theologie en godsdienstwetenschappen
  Doctor in de wetenschappen
  Diploma in het bedrijfsbeheer
  Eigenbrakel, 17 april 2016

  Het Griekse referendum van 5 juli: een voorbeeld van mislukte directe democratie?

  Geplaatst op 08/09/2015 in Een betere werking van de democratie, Referendum op volksinitiatief, WijBurgers.

  Geen enkel politiek bestel zal goede resultaten garanderen wanneer de regels misbruikt worden voor persoonlijke of partij-politieke doeleinden. Om goede resultaten te geven, zoals in Zwitserland, moeten referenda aan strikte regels beantwoorden. Referenda horen bij een politieke cultuur van meer betrokkenheid vanwege de burgers. Europa heeft de “European Citizens Initiatives” (ECI) ingevoerd. Het zou een goede stap vooruit zijn als België dit systeem zou invoeren.

  Eerste minister Tsipras, die het faillissement van het land voelde naderen, riep een referendum bijeen. De Grieken moesten hun mening geven: voor of tegen het besparingsplan dat de Europese instellingen hen oplegden. Over het algemeen wordt niet verwacht dat mensen massaal besparingen willen wanneer hen wordt gevraagd of ze voor of tegen zijn. Toch stemde maar liefst 38,69% voor het besparingsplan!

  Uit wat daarna volgde, blijkt echter dat het referendum onnuttig was: de Grieken hadden helemaal geen keus. De optie om uit de eurozone te stappen en de drachme opnieuw in te voeren, werd door dezelfde persoon afgewezen als diegene die het land warm maakte om de spelregels van de eurozone te weigeren!

  Is het probleem van het Griekse referendum niet dat de Griekse regering misschien heeft gelogen? Daar waar bedrog en/of onbekwaamheid heersen, daar zal geen enkel politiek systeem een bevredigende oplossing kunnen bieden. Altijd zullen er gewetenloze mensen op deze wereld rondlopen, dat is zeker, maar met welk systeem kunnen we de schade die zij aanrichten het beste inperken? Op de lange termijn is dat ontegensprekelijk de echte democratie.
  Het bindend referendum op burgerinitiatief maakt inderdaad een essentieel deel uit van een echte democratie, want zonder is het voor een vrij kleine nomenklatoera gemakkelijk om de macht te grijpen. Daarvan is de particratie het gangbaarste voorbeeld.

  In tegenstelling tot dat wat er in Griekenland is gebeurd, moeten een aantal voorwaarden worden gerespecteerd. Alleen zo kan het referendum goede resultaten opleveren. Eén van die voorwaarden is bijzonder belangrijk in het geval van complexe materie: de burger moet kunnen kiezen tussen welbepaalde situaties.

  Hun voor of tegen het Europese besparingsprogramma laten kiezen, is niet correct. Wel zou het alternatief voor dat besparingsprogramma in evenveel detail moeten worden voorgesteld. Er is nood aan een instelling die in staat is om de gevolgen van de voorgestelde, politieke maatregelen te kwantificeren. Zulke rol hadden ook de Belgische partijen naar aanleiding van de verkiezingen in 2014 tevergeefs aan het Planbureau willen toewijzen.

  In mei 2014 heeft WijBurgers een rondvraag onder de bevolking gehouden waarop 7823 burgers hebben gereageerd. Op de vraag of België bindende referenda op burgerinitiatief moet instellen, reageerden de personen zoals afgebeeld in de grafiek: 50% van de bevolking is voorstander van het bindend referendum en 26% is tegen.

  Taart

  In afwachting kunnen de burgers petities organiseren. Er bestaan zelfs speciale websites waarmee petities gemakkelijk kunnen worden opgestart, zoals de Vlaamse website www.petitie.be. De burgers riskeren echter hun motivatie kwijt te raken door een gebrek aan impact op de korte termijn.

  De Europese Unie heeft een opmerkelijke maatregel ingesteld waarmee ze de bevolking de kans wil geven om bepaalde onderwerpen op de politieke agenda te zetten. De zogenaamde “European Citizens Initiatives” (ECI) verplichten de Europese Commissie in principe om een wetgevend project te starten wanneer meer dan één miljoen handtekeningen in een voldoende groot aantal landen werd verzameld.

  In praktijk zijn er zo al 51 projecten. Meer dan één derde werd al verworpen vóór de start van de petitie omdat de juridische dienst van de Commissie het voorstel niet onder de bevoegdheden van de Europese Unie vond vallen. Slechts 3 voorstellen konden het vereiste aantal handtekeningen verzamelen, wat aantoont dat het een heuse uitdaging is om de drempel te halen. De drie voorstellen behandelden: water als mensenrecht, het verbod op activiteiten die menselijke embryo’s kunnen schaden en het verbod op dierproeven.

  In ieder van de drie gevallen heeft de Europese Commissie echter geweigerd om een wetgevend initiatief te nemen, wat toch enigszins verbaast. Het gebrek aan een wetgevend resultaat heeft blijkbaar activisten van allerlei slag ontmoedigd. Ondertussen zijn er nog maar drie burgerinitiatieven lopend; de hype is duidelijk over.
  Wij vinden een parlementaire stemming een strikt minimum, een verplichting die de Europese instellingen moeten nakomen wanneer een burgerinitiatief de kaap van één miljoen handtekeningen heeft bereikt. De parlementaire stemming kent minstens twee voordelen: een openbaar debat en transparantie. De burger heeft inderdaad het recht om de mening van ieder Europarlementslid te kennen. We kunnen het Europese burgerinitiatief als een kleine stap in de richting van ware democratie beschouwen.

  Letland heeft een systeem van burgerinitiatieven op nationale schaal ingevoerd. Onze federale wetgever kan er zich alvast door laten inspireren totdat het bindend referendum op burgerinitiatief wordt ingevoerd.

  WijBurgers neemt zich politieke neutraliteit voor, op enkele uitzonderingen na zoals beschreven in ons charter. Wij voeren campagne voor een betere democratie en het referendum maakt deel uit van dat programma. Als zodanig is WijBurgers partner van de Vlaamse vzw Democratie.Nu en lid van Democracy International. Later komen wij terug op de argumenten voor of tegen referenda. Wij kunnen alvast verwijzen naar een uitgebreide analyse van Dhr Rudi Dierick, gepubliceerd in 2004.

  De Politieke databank van WijBurgers: Belgische politici in contact met de burgers

  Geplaatst op 07/01/2015 in Een betere werking van de democratie, WijBurgers.

  Met meer dan 8.400 namen is de Politieke databank de grootste publiek toegankelijke databank over politici. Door het interactieve en participatieve karakter ervan, zorgt deze kruispuntbank met politici van Wijburgers voor een revolutie in de politieke transparantie. Onder de vele functionaliteiten vermelden we de zoekmachine met zijn 27 selectiecriteria.

   

  Algemene beschrijving

  Deze databank bevat informatie over alle partijen, regeringsleden, leden van zeven parlementen, burgemeesters en schepenen en provinciaal gedeputeerden.

  Deze databank is gemaakt door en voor de burgers, meer bepaald als instrument om te raadplegen tijdens de verkiezingsperiode. Tijdens verkiezingen is ze verbonden met de Kieswijzer.

  De Politieke Databank is meertalig (Engels, Nederlands, Frans, Duits), en zeer praktisch om gegevens van politici op te zoeken en om hen te leren kennen aan de hand van hun foto, cv’s, mandaten, verkiezingsuitslagen, politieke prioriteiten en initiatieven, persoonlijke successen en citaten.

   

  Gebruik

  Met de introductie van de Politieke Databank hebben de burgers nu ook toegang tot een databank van hoge kwaliteit! WijBurgers doet een redelijke inspanning om de publiek toegankelijke informatie te verzamelen voor zover die niet beschermd is door intellectuele eigendomsrechten.

  Elke burger die een fout of abnormaliteit vaststelt wordt gevraagd om dat te melden via de rubriek « contact » van onze site.

  Onderhavige pagina vervangt niet de op onze site gepubliceerde teksten « Algemene voorwaarden » en « Privacy ».

   

  Zoekmachine

  • Hoe evolueert het aandeel vrouwen in de Kamer?
  • Welke politici wonen onder de postcode 1640?
  • Welke Franstalige ministers zijn jonger dan 40 jaar?
  • Welke burgemeesters zetelen ook in het parlement?
  • Welke politici van de provincie Antwerpen vermelden onderwijs als een politieke prioriteit?
  • Welke niet verkozen kandidaten uit 2014 zijn het populairst?

  Al deze vragen hebben een kenmerk gemeen: ze worden in een paar klikken beantwoord dankzij de opties voor geavanceerd zoeken van de Politieke Databank.

   

  Er zijn drie manieren om profilen te zoeken :

  • ingeven van (een deel van) een naam
  • een gefilterde lijst opvragen (geavanceerde zoekopdracht)
  • de Kieswijzer

   

  Inventaris van politieke standpunten

  Langzamerhand groeit ons verzamelwerk uit tot een atlas van politieke opvattingen. U vindt er de reacties van de politieke actoren op eens steeds groter aantal vragen terug. Stel dat u geïnteresseerd bent in de betere werking van de democratie en meer bepaald in de overdracht van lijststemmen. Met de Politieke Databank weet u welke politici zich over de kwestie hebben uitgesproken en volgens welke overtuiging ze dat hebben gedaan.

   

  Wij publiceren hier de antwoorden die de kandidaten ons hebben verschaft, zonder te controleren of deze antwoorden overeenstemmen met hun openbare verklaringen of hun handelingen.

  In een collegiale besluitvorming is het niet anormaal dat een persoon een beslissing medegoedkeurt die tegen zijn zin gaat. Daarom moet men voorzichtig zijn wanneer de (in)adequatie wordt geanalyseerd tussen de antwoorden op de Kieswijzer en het stemgedrag in het Parlement.

   

  (In voorbereiding)Bij ontbrekende informatie kan de gebruiker in een paar klikken een herinnering naar de betrokken politicus sturen. De gebruiker kan zelfs, in plaats van de politicus, zijn antwoord in de Databank invoeren middels een valideringsprocedure.

   

  Financiering

  De hoeveelheid ingevoerde informatie hangt van onze middelen af, van je betrokkenheid met andere woorden. Je kunt het initiatief op verschillende manieren steunen :

  • door lid te worden van WijBurgers (vanaf € 15) of door een gebruiksrecht voor de Politieke Databank te kopen (€ 35);
  • met een gift op onze rekening BE16 7350 3219 3274;
  • als vrijwilliger om mee gegevens in te zamelen;
  • door ons gegevens te bezorgen;
  • door het project in je omgeving bekend te maken;
  • door een peiling van de politici te bestellen.

   

  Een instelling of bedrijf kan een collectief gebruiksrecht verwerven waarmee alle medewerkers onbeperkt toegang hebben tot de gegevensbank. De prijs is dezelfde als voor een lidmaatschap. Neem daarvoor contact op met info@wecitizens.be.

   

  Betalende gebruikers krijgen een meer volledige toegang. In ons model van persoonlijk profiel tonen wij met een icoon [€] welke rubrieken voorbehouden zijn voor betalende gebruikers.

   

  Voordelen voor de politici

  Alle politici beschikken over een gratis webpagina om zich kenbaar te maken.  Zij kunnen zich op elk moment registreren en hun persoonlijk profiel bijwerken. WijBurgers kan uiteraard de politici niet verplichten om hun profiel te vervolledigen.

   

  Brussel, 18 maart 2018.