Campagne - De fiscaliteit moderniseren

  • "Like" deze campagne om ze te promoten.

    Hebt u geen Facebook-account? Schrijf u in!

  • U kunt deze campagne financieel steunen

    Doe een gift en zeg ons voor welke campagne die bestemd is.

.

Hoe het vermogen belasten?

Geplaatst op 07/10/2014 in De fiscaliteit moderniseren, Hoe het vermogen belasten?.


Ons vermogen wordt al door meer dan 6 verschillende heffingen belast: onroerende voorheffing, erfenisrechten, schenkingsrechten, vervreemdingsrechten, diverse heffingen op sparen en collectieve spaarsystemen enz. Zou het niet stilaan tijd worden om die bestaande belastingen om te vormen tot één enkele jaarlijkse heffing op basis van een vermogensverklaring? Dat is een van de suggesties die ‘WijBurgers’ deed in het memorandum aan de nieuwe regeerders.

Firmawagens

Geplaatst op in De fiscaliteit moderniseren, Firmawagens.


Files hebben een reusachtige sociale kostprijs. De fiscale vrijstelling van firmawagens zet overigens aan tot verbruik. Er zijn heel goede redenen om die vorm van bezoldiging in natura af te schaffen. Uit onze peiling blijkt dat 50,4% van de bevolking dat goed vindt, terwijl 37,9% er tegen is. Men kan moeilijk een betere populariteitsscore verkrijgen voor het afschaffen van een fiscaal voordeel. Die instemming van de burgers kan zeker nog groter worden indien het fiscaal verlies elders wordt gecompenseerd.