Hoe verwek je meer belangstelling van de jongeren voor politiek?


Na een enquête onder 400 jonge Europeanen en na 10 workshops met deelnemers uit 14 landen, eindigde het project met de afkorting SIA4Y, ondersteund door de EC (Europe for Citizens-programma), in mei 2020.
Wat verwachten de jongeren van de democratie? Welke tools trekken jongeren aan? Wat doet de overheid om meer jongeren te betrekken bij verkiezingen en andere vormen van burgerparticipatie? Hoe belangrijk is transparantie en toegang tot informatie?
De bevindingen van het SIA4Y project zijn gebundeld in een verslag van 168 blz in het Engels.
De documenten van de twee symposia die in België werden georganiseerd, zijn hier beschikbaar.

–>

Doe uw rendabelste investering. Doe een gift. (1/5)

Img-Narr-1-Involveyourself-6 Met uw gift of lidgeld draagt u bij tot een beter beheer van de Staat: u helpt ons zo immers invloed op het overheidsbeheer uitoefenen . Onze actie kan zeker het verschil maken en kan de prijs-kwaliteitverhouding van de overheidsdiensten verbeteren! Wilt u méér doen? Laat dan van u horen: steun de campagnes die u nauw aan het hart liggen, of stel er zelf één voor. Wanneer verkiezingen naderen, kan een burgervereniging een rangschikking opstellen van de kandidaten, met behulp van ons stemadviesinstrument. Blijf ook op de hoogte van onze acties en schrijf u in op de nieuwsbrief.
Ik doe nu een gift

Eindelijk gaan burgers het Belgische overheidsbeheer in het oog houden (2/5)

Met inachtneming van het Verdrag voor de Rechten van de Mens, treedt WijBurgers op als een ’test-aankoop’ van de kiezers en als een ‘kwaliteitsbewaker’ van het overheidsbeheer. De vereniging maakt tools en voert campagnes ter bevordering van de transparantie en de uitmuntendheid van het overheidsbeheer, ter bevordering van een levende democratie ten dienste van de mens en van de burgerbetrokkenheid bij het beleid. Img-Narr-8-Mission-6

Bent u ook voorstander van transparantie? Steun dan onze campagnes! (3/5)

Img-Narr-4-Campaigns-6 WijBurgers voert actie rond de volgende thema’s:

  • een betere werking van de democratie;
  • de overheidsfinanciën;
  • de fiscaliteit;
  • de doelmatigheid van het overheidsbeheer en van gebrekkige overheidsdiensten.

Kijk ook eens naar onze jongste campagne: neen aan de toewijzing van de kopstemmen.

63.000 Dat is het aantal raadplegingen van onze Kieswijzerin 2014.

Meer weten over het politieke milieu? Probeer onze tools! (4/5)

Wilt u informatie over een welbepaalde politicus? Kijk dan in onze Politieke Databank. Wilt u weten welke politici een welbepaalde kwestie zijn toegedaan? Bekijk dan onze politieke doorlichtingen. Wilt u weten wie dezelfde opvattingen als u heeft? Test dan onze Kieswijzer. En om politieke cultuur uit te dragen, kunt u lessen in burgerzin organiseren. Img-Narr-6-Outils-6

Een hoogwaardige inhoud om gemakkelijker te kunnen beslissen (5/5)

Img-Narr-7-KnowledgeCenter-6 Alles is klaar opdat de analyses van ons studiecentrum wetenschappelijke nauwkeurigheid met mediarelevantie zouden combineren: een ervaren team, een wetenschappelijk comité voor het bekrachtigen van onze doorlichtingen van de originele gegevens over de meningen van het publiek en van de politici. Wij gaan ook dieper in op analyses van andere studiecentra. Neem gerust contact met ons op om een onderzoek over een onderwerp te laten uitvoeren!

18.000 politici zijn opgenomen in onze politieke databank.