logo_wecitizens_2.5  
 
 
 
- Catalonië: het zelfbeschikkingsrecht voor volken staat op het spel
- Uitdagingen bij de gemeenteraadsverkiezingen: democratie en ethiek
- ORES, een intercommunale die ruikt naar schandaal
 

Beste Lezer,

JPP-bottom

We tellen af naar de provincie- en gemeenteraads-verkiezingen. We starten een reeks artikels over de kwesties rond die verkiezingen. Er ligt evenwel een democratische inzet in jouw handen: willen we een KiesWijzer voor de gemeente? Wie WijBurgers vanaf 2014 kent, herinnert zich hoe de KiesWijzer de gebruiker een aangepaste rangschikking van de kandidaten biedt op basis van de ieders antwoorden op een kleine politieke vragenlijst. Hij is een onmisbaar instrument om kandidaten op een beredeneerde en intelligente wijze te selecteren.
De campagne van de maand bestaat er dus in om je gemeente te vragen een KiesWijzer in te voeren. Als je er niet om vraagt, zal de gemeente hem niet opnemen in haar begroting voor 2018!

Met burgerzinnelijke groeten! Jean-Paul Pinon

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Catalonië: het zelfbeschikkingsrecht voor volken in vraag

Aan wie behoort Catalonië toe? Aan de Spanjaarden of aan de Catalanen? Het beginsel van zelfbeschikking voor volken is in meerdere internationale verdragen van de Verenigde Naties opgenomen. In de praktijk bestaat er geen enkele procedure voor de afscheiding van een bestaand land. Veel volken die in landen zijn ingesloten waar zij een minderheid vormen, worden aan een behandeling onderworpen die voor de 21ste eeuw onwaardig is. Zo moeilijk het voor slaven was om de mensenrechten te doen gelden, zo hebben staatlozen over de hele wereld zwaar te lijden. Als de Spanjaarden een afscheidingsprocedure ontwikkelen, kunnen zij de voorlopers van een nieuw tijdperk zijn.

 
 
34545

Het aantal gemeenten in België (vóór de fusies): 308 in Vlaanderen, 262 in Wallonië (waarvan 9 Duitstalig) en 19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 
 

De campagne van de maand: een KiesWijzer voor mijn gemeente

Als je er niet om vraagt, komt er geen KiesWijzer in je gemeente. In Nederland hebben 10 miljoen van de 17 miljoen inwoners bij de laatste parlementsverkiezingen gebruik gemaakt van een stemhulpsysteem. Het is van onschatbare waarde om de kandidaten op een beredeneerde en intelligente manier te selecteren.
De KiesWijzer kan worden opgezet in elke gemeente die besluit om voor die dienst aan de bevolking te betalen. De gemeenten bereiden nu hun begrotingen voor 2018 voor. Breng je vrienden en kennissen ervan op de hoogte!
Wees een wakkere burger!

 
 
 
Chamfort

De beste tijd om een boom te planten is 50 jaar geleden. De tweede beste tijd is nu.

Chinees spreekwoord
 
 

Uitdagingen bij de gemeenteraadsverkiezingen: democratie en ethiek

Uit de politieke schandalen van dit jaar, eerst Publifin, daarna Publipart en verder nog de zaak Samusocial in Brussel, is gebleken dat sommige lokale vertegenwoordigers ons vertrouwen misbruiken. We kunnen ons afvragen of de kiezer voortaan bedachtzamer zal zijn. Zal hij bepaalde garanties vragen met betrekking tot de ethiek van de kandidaten? Zijn bereidheid mbt transparantie en burgerparticipatie is een krachtige indicator voor het ethisch gedrag van een openbaar mandataris.

 
 
 

Agenda: studienamiddag op donderdag 14 december 2017

"Patriotism at the local, regional, national and European levels: Are they compatible? Are they necessary?” De voordrachten zijn in het Engels, op de Universitaire Stichting (Egmontstraat 11, 1000 Brussel) van 14 tot 18 uur. Gratis toegang. Voorafgaande registratie vereist.

 
 
Img-Narr-6-Outils-6
 

ORES, een intercommunale die ruikt naar schandaal

Energie vormt een belangrijk onderdeel van de begroting van onze bedrijven en van het huishoudbudget, vooral voor maatschappelijk minder bedeelde personen. De energiemarkt is enorm groot en sterk geconcentreerd in handen van enkele (vaak buitenlandse) spelers. De distributie van elektriciteit en gas is een monopolie dat door de overheid wordt geregeld. De traditionele ondoorzichtigheid van die sector vergemakkelijkt ontsporingen. Wij ondervragen de heer Jean-François Mitsch, gemeenteraadslid van Genappe die zich over de werking van de Waalse intercommunale ORES heeft gebogen. De ‘verdachte’ handelingen bedragen honderden miljoenen euro. (Dit artikel is enkel in het Frans beschikbaar)

 
 
 

Humor: gedenk onze overledenen

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad van een stadje zorgt de aanleg van een omheining rond de begraafplaats voor een verhit debat. De burgemeester beslist en verklaart uiteindelijk:
- Waartoe dient een omheining op die plaats die ons per slot van rekening een hele duit gaat kosten? Degenen die er liggen, kunnen er immers niet uit en degenen die buiten staan, willen er niet in!

 
 

(De artikels met onderschrift geven alleen het standpunt van hun auteurs.)