logo_wecitizens_2.5  
 
 
 
- Onze workshops rond burgercontrole over het overheidsbeleid
- Erkenning van eredienst voor een geïntegreerde islam
- Overzicht van het klimaatbeleid
 

Beste

JPP-bottom

Informatie is (een groot deel van) de macht. Onmogelijk voor de burger om de kwaliteit van het overheidsbeheer te beoordelen zonder toegang tot administratieve informatie.
De Belgische Grondwet verankert het transparantie-beginsel in artikel 32: "Ieder heeft het recht elk bestuursdokument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134".
WeCitizens organiseert twee studiedagen in het Engels over het thema toegang tot publieke informatie: in Leuven op 27/9/2019 en in Brussel van 6/11 tot 7/11. Wij richten ons in het bijzonder op jongeren die bereid zijn hun deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen in de maatschappelijke profilering van de samenleving van morgen. Volwassenen, die bereid zijn om jongeren te helpen door middel van hun voorbeeld en argumenten, zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Met burgerzinnelijke groeten!
Jean-Paul Pinon, september 2019

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Erkenning van de eredienst, voor een geïntegreerd islam

Tegen 2030 zal bijna 10% van de Belgische bevolking moslim zijn. Is religieus radicalisme een toenemend gevaar? Om de integratie van de islam in onze samenleving te bevorderen, stellen de auteurs van dit artikel voor om het proces van erkenning van erediensten te herzien op een gecorrigeerde basis.

 
 

Deel van de Belgische bevolking dat op een bepaalde zondag in 2016 de katholieke kerkdienst heeft bijgewoond.

 
 

Welk klimaatbeleid willen we ?

Om chaos op onze planeet in de verre toekomst te vermijden, of te beperken, zijn nu een hele reeks maatregelen nodig. Zonder een geïntegreerd, bijna alles-omvattend beleid zal het niet mogelijk zijn de nodige maatschappelijke aanpassingen in te voeren. Volgend artikel tracht een beeld te geven van hoe breed het spectrum van maatregelen is. Op zoek naar een evenwicht tussen overheids-, burgers- en bedrijfsinitiatief, menen we dat de fiscaliteit onvoldoende wordt ingezet om de energie- en klimaatdoelstellingen te bereiken.

 
 

De goede strategie voor het nastreven van het geluk is – denk ik – dat mensen dikwijls hun eigen kleine beperkte leventje gaan proberen te verbinden met iets wat groter is, met iets dat ze belangrijker beschouwen dan hun eigen leven.

Antoon Vandevelde (Prof. em. KULeuven)
 
 

Agenda

Met als partners UCLouvain en Transparencia, organiseert WijBurgers, op 27/9/2019 te Leuven, een workshop in het engels over toegang tot bestuursdocumenten en burgercontrole op het openbaar bestuur. Deelname is gratis, maar voorafgaandelijke inschrijving is vereist.

Meer informatie

Convention in Brussels from 6 to 7 november 2019 : « Right of Access to Public Information ». Registration is free.

Meer informatie

NECE – Networking European Citizenship Education – organizes a conference "Confronting Inequalities! The Role of Citizenship Education", on 24-27 October 2019, in Glasgow (Scotland/UK)

Meer informatie
 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Humor: vooroordelen zijn hardnekkig

Een man loopt in Central Park in New York. Plots ziet hij een pitbull een klein meisje aanvallen. Hij snelt, vangt de hond en doodt hem, waardoor het meisje wordt gered. Een politieman die getuige was, zegt hem:
- Je bent een held. Morgen zal iedereen in de kranten kunnen lezen: "Een dappere New Yorker redt het leven van een kind. "
De man antwoordt:
- Maar ... ik kom niet uit New York!
- Nou, we zullen lezen: "Een dappere Amerikaan redt een meisje ..."
- Maar ... ik ben geen Amerikaan!
- En wat ben je dan?
- Ik ben Pakistaans.
De volgende dag lezen we in de kranten: 'Een islamitische extremist slacht een Amerikaanse hond af onder de verschrokken ogen van een klein meisje.’

 
 

(De artikels met onderschrift geven alleen het standpunt van hun auteurs.)