logo_wecitizens_2.5  
 
 
 
- Burgercontrole op de overheid
- Willen we nog echt(e) verkiezingen ?
 

Beste

JPP-bottom

In 2018 ontving de Federale Ombudsman 4564 nieuwe klachten. Het is niet veel. We zijn bezorgd dat veel burgers geen klacht indienen uit angst voor represailles. Logischerwijs werkt de wereld het beste als mensen hun rechten moedig verdedigen. Moed veronderstelt luiheid en angst te overwinnen. Als er angst is, dan is het dat de burger de autoriteit als corrupt beschouwt: verdacht om vergeldingsacties te plegen. Soms laat de overheid de angst voortbestaan, om de minder moedigen beter te onderwerpen, zoals een kudde schapen.
Maar om excessen te voorkomen, heeft elke macht een tegengewicht nodig. Laten we hopen dat er nog burgerverenigingen zullen overeind blijven die een tegenmacht vormen. Zie onderstaande agenda voor meer informatie over burgercontrole.

Met burgerzinnelijke groeten!
Jean-Paul Pinon, oktober 2019

 
 

Burgercontrole op het overheidsoptreden

De burger is niet machteloos tegenover het politieke machtsmisbruik waarvan hij getuige is. De wet schrijft zelfs voor dat bepaalde misdrijven moeten worden gemeld, maar dat garandeert niet altijd een doeltreffende controle. In sommige situaties zijn informele methoden effectiever. We bekijken hier het arsenaal dat beschikbaar is voor de burger. Binnenkort vindt in Brussel een conferentie over het onderwerp plaats.

 
 

Aantal vragen naar informatie, die via burgerportaal Transparencia.be tot de betrokken overheid gericht zijn.

 
 

Willen we nog echt(e) verkiezingen ?

Het wetenschappelijke denken over democratie is sterk gekleurd door de politieke conjunctuur. Wanneer de kiezer tam voor de bestaande orde stemmen zijn verkiezingen en referenda goed. Wanneer de kiezer ontvoogd is, en onafhankelijk gaat denken ten opzichte van de machthebers, dan wordt hij een gevaar, dat moet geneutraliseerd worden.

 
 

De wereld is gevaarlijk om erin te leven ! Niet zozeer omwille van degenen die het kwaad doen, maar omwille van hen die het aanschouwen en laten begaan.

Albert Einstein
 
 

Agenda

Wil je als burger meer invloed en controle hebben op wat beleidsmakers voor jou doen en beslissen? Kom dan op 6 en/of 7 november naar een internationale conferentie in Brussel hierover (in het Engels), georganiseerd door WeCitizens, UCL, Groen-EFA groep van het Europees Parlement en EESC. Je komt er via debat en praktijkverhalen meer te weten over openbaarheid van bestuur en jouw recht op informatie. Inschrijven kan nog tot 29 oktober.

Programma, inschrijving

Conference “Online disinformation: finding the silver bullet in the digital world”, organized by ECAS.
November 12th, 2019
Venue : European Economic and Social Committee (EESC), Van Maerlantstraat 2, Room VMA3, 1000 Brussels

Meer informatie

Conference “The State of Democracy in East-Central Europe: Thirty years after the fall of the Berlin Wall” organised by The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) and the European Committee of the Regions.
Wednesday, 20 November 2019, 09.00 - 17.00
Venue: European Committee of the Regions, rue Belliard 101, 1040 Brussels.

Meer informatie

Convention on Freedom of Information, in Riga (Latvia), in English, on 15 January 2020.
As part of the project SIA4Y, co-funded by Europe for Citizens (EC). The first candidates for travel to Riga could have their travel costs paid by the organizers. Take contact with pinon@wecitizens.be.

Meer informatie
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Humor: Is intelligent wie de wijsheid toegankelijk kan maken

We hebben thuis in de woonkamer een tafelcomputer beschikbaar voor iedereen. Op een dag kijk ik verstrooid naar de fabriekslabels, natuurlijk herken ik het label "intel inside", maar ik ontdek een nieuwe die zegt "stupid outside" ...

 
 

(De artikels met onderschrift geven alleen het standpunt van hun auteurs.)