logo_wecitizens_2.5  
 
 
 
- Zes tips voor de kiezer
- Kandidaat voor de verkiezingen? Doe mee met de KiesWijzer
- Zijn de belastingtarieven wel correct?
 

Beste

JPP-bottom

Stel dat de heer Dupont, die je niet persoonlijk kent, zich kandidaat stelt om voorzitter van je sportclub te worden en dat hij weigert zijn e-mailadres of andere contactgegevens te verstrekken. Als je er ondanks alles in slaagt om hem te vragen naar zijn projecten, geeft hij je zijn foto, vertelt hij je dat hij de club gaat verbeteren, verwijst hij je naar de website van de federatie en voegt hij er aan toe dat de andere kandidaten slecht zijn. Zou je graag op hem stemmen?
Stem jij op 26 mei op kandidaten die niets doen om in PoliticiansOnline te verschijnen, of die weigeren hun profiel te vervolledigen, om een standpunt in te nemen over de onderwerpen die jou nauw aan het hart liggen? Wist je dat sommige partijen weigeren ons de lijst van hun kandidaten met het e-mailadres te geven, zodat we hen kunnen ondervragen in het kader van KiesWijzer?
Sommigen beroepen zich op de AVG, maar zou er geen wettelijke verplichting moeten bestaan dat kandidaten een e-mailadres moeten opgeven (het staat ze vrij om een verkiezingscampagne-adres te hebben, dat ze vervolgens verwijderen)? Wij hebben de vier ministers van binnenlandse zaken gevraagd om een wijziging van de kieswet voor te stellen, zonder succes!
Het resultaat was hetzelfde toen we een subsidie vroegen voor de ontwikkeling van onze transparantie-instrumenten ten behoeve van de democratie.
Sommige politici geven er de voorkeur aan dat je ze een blanco cheque geeft: dat je op ze stemt zonder dat ze hun kleur moeten bekennen. Dat werkt! Veel burgers stemmen zonder duidelijkheid te eisen over de politieke voornemens van de kandidaten. Het is moeilijk om alles duidelijk te overzien, maar jij, als lezer, weet nu dat WeCitizens oplossingen begint aan te bieden: PoliticiansOnline en de KiesWijzer.
Om deze instrumenten goed te laten werken, zijn meer middelen nodig. Zonder de steun van de burger is het niet mogelijk de belangen van de burger te verdedigen. Vanaf 15 mei 2019 publiceren we de KiesWijzer voor alle parlementsverkiezingen. Het zou jammer zijn als dat de laatste keer was. Het hangt af van je hulp. Er is veel meer hulp nodig dan nu om ons werk te kunnen voortzetten. Als iedereen die onze laatste nieuwsbrief heeft geopend 4 euro per jaar zou geven, zou WeCitizens zelfstandig verder kunnen gaan.

Met burgerzinnelijke groeten!
Jean-Paul Pinon, april 2019

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Zes tips voor de kiezer

WijBurgers geeft volgende raad: Stem voor individuen; Stem enkel voor transparante kandidaten; Kies voor de kandidaten die het best aansluiten bij uw politiek profiel; Vorm u een idee van de professionele competentie en integriteit van de kandidaat; Stem indien mogelijk voor meerdere, goed gekozen kandidaten; Bespreek het resultaat van uw onderzoek rond u.

 
 

Ik ben kandidaat. Waarom en hoe doe ik mee met de KiesWijzer?

Eén van de voordelen van het platform WijBurgers is dat elke kandidaat een zekere zichtbaarheid krijgt, dankzij een gratis webpagina. Kijk op www.PoliticiansOnline.be/nl of u er al bent ingeschreven.
Als u antwoordt op de vragenlijst van de KiesWijzer wordt u opgenomen in de rangschikking die WijBurgers aan de kiezers voorlegt. Uw deelname gebeurt online in drie stappen: (1) uw toevoeging in PoliticiansOnline (als u er nog niet bent ingeschreven), (2) uw aanduiding waar u kandidaat bent, (3) uw antwoord op een veertigtal gesloten vragen.
Toegang tot het eerste formulier vindt u hieronder. Op 8 mei, zijn er al 3368 kandidaten ingeschreven in PoliticiansOnline.

 
 

De belastingtarieven en overheidsdiensten: de cursor verder naar links of rechts?

Met een belastingdruk van 44,2 % van het bbp behoort België tot de landen met de hoogste belastingdruk in de OESO. Sommigen stellen dat een verhoging van het belastingtarief leidt tot een toename van de belastingontduiking en een vermindering van de belastinggrondslag. Aan de andere kant moet de staat een rol spelen bij het verminderen van sociale ongelijkheid en armoede. Naast het bepalen in welke mate de verzorgingsstaat ingrijpt, heeft de politieke macht de verantwoordelijkheid om de doelstellingen van het welvaartssysteem tegen zo laag mogelijke kosten te bereiken. Dat doet ze door de efficiëntie van het openbaar bestuur te verbeteren. Een vergelijking met andere landen geeft aan dat er ruimte is voor verbetering. WijBurgers neemt geen standpunt in over welke openbare diensten moeten worden verleend, maar verdedigt de belangen van de burger en eist meer efficiëntie.

 
 

Het aantal abonnees dat onze laatste nieuwsbrief heeft geopend

 
 

Brief van een lezer: Mijn politieke prioriteiten

Ik heb uw e-mail gelezen en ik vind uw vereniging nuttig wanneer het gaat om jonge mensen, die de wereld, die wij hebben laten bouwen, van ons moeten overnemen.

In de toekomst lijkt het mij dat de jongeren kiezen voor:

- Een vereenvoudiging van de overheidsstructuren en dus een aanzienlijke verlaging van de uitgaven

- Een uitbreiding van het onderwijs en opleidingen in overeenstemming met de vraag naar meer geschoolde vakmensen

- Een groter contrast tussen werk en de verzorgingsstaat, met name meer respect voor degenen die werken en belastingen betalen.

- Een lokale, nationale en Europese politieke macht die meer in harmonie is met de burger, die goed betaald wordt, maar die minder vaak ongerechtvaardigde voorrechten geniet, zoals buitensporige pensioenen.

- En tot slot, meer Europa in een meer geglobaliseerde wereld waar de omvang van de staten een grote uitdaging is bij de verdediging van de Europese waarden.

Vriendelijk groeten, Philippe Winssinger, Brussel, 20 januari 2019.

 
 

Politieke benoemingen

Een van de belangrijkste eigenschappen, zo niet de belangrijkste, die burgers van mandatarissen verwachten, is integriteit. Het is dan ook de vraag of de heer Juncker een verstandig besluit heeft genomen door mevrouw Joëlle Milquet te benoemen tot speciaal adviseur van het voorzitterschap van de Europese Commissie, terwijl zij nog steeds in staat van beschuldiging wordt gesteld. Stelt zo'n beslissing de integriteit van de heer Juncker niet in vraag?

 
 

Van mobiliteit tot de pensioenen en de belastingen: er is over nagenoeg niets in dit land een plan.

Frank Van Massenhove, ex-voorzitter van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
 
 

Recht op toegang tot informatie

In een democratie is het essentieel dat mensen toegang hebben tot een breed scala aan informatie om effectief en efficiënt te kunnen deelnemen aan de aangelegenheden die hen aangaan.

Overheidsinstanties handelen - of zouden moeten handelen - als "dienaren van het volk". Daarom hebben we allemaal recht op toegang tot informatie die in het bezit is van overheidsorganen die voor ons werken.

Internationale normen en jurisprudentie hebben bevestigd dat deze informatie toebehoort aan het publiek. In het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten (2009) is het recht om te weten vastgelegd: "Alle officiële documenten zijn in beginsel openbaar en mogen alleen openbaar worden gemaakt onder voorbehoud van de bescherming van andere rechten en legitieme belangen". In dat verband is de toegang tot informatie door het Europees Hof voor de rechten van de mens erkend als een fundamenteel mensenrecht.

WeCitizens neemt deel aan een internationaal SIA4Y project om dat recht te promoten. Studiedagen hebben al plaatsgehad op 8 maart in Elblag (Polen), 12 april in Tallinn (Estland) en 25 april in Riga (Letland). De partners evalueren de situatie met betrekking tot de uitoefening van het recht op toegang in hun respectieve landen. Medio september vindt een studiedag plaats in Finland en op 27 september in België. Geïnteresseerden (om deel te nemen of mee te werken) kunnen zich aanmelden via info@wecitizens.be.

read more
 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Agenda

15 mei 2019: De KiesWijzer van WijBurgers gaat online.

26 mei 2019: Europese, federale en regionale verkiezingen.

Civil Society Days 2019 - Sustainable Democracy in Europe - 12-13 June 2019, EESC, Brussels.

Meer informatie
 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Humor : Competente mensen selecteren is moeilijk

Er was eens een koning die wilde gaan vissen. Hij vroeg zijn meteoroloog naar de weersvoorspelling, en die stelde hem gerust. Dus de koning en de koningin deden hun beste kleren aan. Onderweg riep een boer op een ezel de koning: "Sire, het is beter dat u terugkeert, want het gaat al snel veel regenen".  "Hoe kan deze ellendige man, beter dan mijn goed betaalde specialist, weten wat het weer zal zijn?", zei de koning, die zijn weg vervolgde. Het begon natuurlijk pijpenstelen te regenen. De koning was doorweekt en de koningin had er veel plezier in om hem in zo'n erbarmelijke staat te zien.

Woedend keerde de koning terug naar het paleis, ontsloeg zijn meteoroloog, riep de boer op en bood hem de baan aan. De boer weigerde: "Sire, ik begrijp niets van dit het weer of het klimaat, maar ik weet dat als mijn ezel zijn oren laat zakken, het gaat regenen.

En de koning huurde de ezel in...

Zo ontstond de gewoonte om ezels te rekruteren voor de hoogste betaalde adviesfuncties.

 
 

(De artikels met onderschrift geven alleen het standpunt van hun auteurs.)