logo_wecitizens_2.5  
 
 
 
- De KiesWijzer
- Oproep tot de kandidaten
- Brieven van onze lezers
 

Beste Lezer,

JPP-bottom

De voorbije maanden hebben we maar weinig tijd gehad om jullie te schrijven wegens de voorbereiding van de KiesWijzer. In samenwerking met media (Metro, Knack) zal WijBurgers een kieshulpsysteem aanbieden. De KiesWijzer genaamd. Met die internettool ontdekt de kiezer wie de kandidaten van zijn gemeente zijn met wie hij de meeste politieke affiniteit heeft.

Kandidaten worden verzocht zich spoedig aan te melden op het platform van WijBurgers. Breng uw kandidaat-vrienden op de hoogte als je ze al niet terugvindt in PoliticiansOnline.
Kiezers vinden hun favoriete tool vanaf 1 oktober op KiesWijzer2018.be. Wij zullen een nog beter aanbod hebben voor de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019, als u ons wilt steunen.

Met burgerzinnelijke groeten! Jean-Paul Pinon, September 2018

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Ik ben kandidaat. Waarom en hoe doe ik mee met de KiesWijzer?

Eén van de voordelen van het platform WijBurgers is dat elke kandidaat een zekere zichtbaarheid krijgt, dankzij een gratis webpagina. Kijk op PoliticiansOnline of u er al bent ingeschreven.
Als u antwoordt op de vragenlijst van de KiesWijzer wordt u opgenomen in de rangschikking die WijBurgers aan de kiezers voorlegt. Uw deelname gebeurt online in drie stappen: (1) uw toevoeging in PoliticiansOnline, (2) uw aanduiding waar u kandidaat bent, (3) uw antwoord op een dertigtal gesloten vragen.
Toegang tot het eerste formulier vindt u hier. Er zijn reeds meer dan 13.000 politici opgenomen in PoliticiansOnline.

 
 

‘Matching’ methodologie

De KiesWijzer is gebaseerd op een vragenlijst van ongeveer dertig gesloten vragen. De kiezer is niet verplicht om alle vragen te beantwoorden. Net zoals op een datingsite wordt de score van elke kandidaat berekend door middel van een tool, hier de KiesWijzer. Een kandidaat krijgt 100 % als hij/zij op alle vragen precies hetzelfde antwoord heeft gegeven als de kiezer.
Hierbij kan de kiezer de vragen ook wegen. Bij de berekening van de score van elke kandidaat wordt rekening gehouden met het gewicht dat de kiezer aan elke vraag geeft. De vraag wordt standaard beschouwd als "van middelgroot belang". Als de kiezer op "onbespreekbaar" klikt, geeft hij het maximale gewicht aan de vraag en sluit hij alle kandidaten uit die het niet met hem eens zijn.

 
 
34545

Het aantal kandidaten bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 2012. Bereid je voor op oktober 2018!

 
 

Open brief van een lezer, aan het Europees Parlement

Beste voorzitter TAJANI, de laatste schandalen rond het Europees Parlement (EP) baren ons zorgen. Ik denk daarbij met name aan de illegale en decadente uitgaven van het Front National en zijn fractie. Ik denk daarbij eveneens aan het Bureau van het Europees Parlement dat weigerde de transparantie te waarborgen van de algemene vergoedingen en de nevenactiviteiten die de leden van het Europees Parlement accumuleren. ...
Mohamed Talhaoui, Président de ICPS, www.icpsnet.com

 
 
 

Brief van een lezer: De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is geen democratische instelling!

Veel belangrijke kwesties en resoluties komen terecht bij de Veiligheidsraad, die bestaat uit vijf permanente leden en tien leden die voor een periode van twee jaar zijn verkozen. De permanente leden, de Verenigde Staten, China, Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk - en alleen zij - hebben een vetorecht, zodat, als een resolutie in strijd is met de specifieke belangen van een van die staten, laatstgenoemde de resolutie kan ontkrachten, ook al wordt ze gesteund door een meerderheid van de vertegenwoordigde staten. Dat is hoe Rusland - dat slechts 2 % van de wereldbevolking vertegenwoordigt - onlangs een resolutie over het gebruik van chemische wapens in Syrië heeft verworpen en vervolgens na de Frans-Brits-Amerikaanse bombardementen een beroep heeft gedaan op diezelfde Veiligheidsraad. Waar is de democratie? En dan te bedenken dat de Veiligheidsraad vaak een centrale plaats inneemt in de gebeurtenissen die onze wereld op zijn kop zetten …...
Janusz Fedorowicz, Sart-Messire-Guillaume

 
 
 
Chamfort

"We bevinden ons in een zorgwekkende fase van democratische regressie, in Europa en elders."

Gianni Buquicchio, voorzitter van de Europese Commissie voor Democratie door Recht, ook Commissie van Venetië genoemd
 
 

Agenda : State of the Union Citizens' Rights: Towards the European Elections 2019

Organized by ECAS
When? 25 September 2018, 9am – 2pm
Where? BIP, Rue Royale 2-4, 1000 Brussels

 
 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

Humor: logica

- Praat je man vaak tegen zichzelf wanneer hij alleen is?
- Dat weet ik niet. Ik was nooit bij hem wanneer hij alleen was.

 
 

(De artikels met onderschrift geven alleen het standpunt van hun auteurs.)