Betreft: Kieswijzer voor de verkiezingen van 14 oktober 2018.

 

Geachte ,

Kieswijzers winnen aan populariteit. In Nederland werden de drie grootste toepassingen samen 9,9 miljoen keer geraadpleegd tijdens de verkiezingen van maart 2017. In België hadden we voor de verkiezingen van 2014 zes verschillende stemtesten, waaronder de Kieswijzer van WijBurgers. De volgende link geeft een beknopt overzicht van WijBurgers met schermafdrukken van een kieswijzer uit 2014.
 
De kieswijzer is een internettool waarmee kiezers worden geholpen om in het stemhokje een weloverwogen keuze te maken. De kieswijzer wordt gebouwd op basis van de antwoorden van de politieke kandidaten op een hele reeks vragen. Daarmee wordt hun politieke profiel bepaald. Wanneer een kiezer de kieswijzer raadpleegt, krijgt hij dezelfde reeks vragen voorgeschoteld. De kieswijzer vergelijkt de politieke standpunten van de kiezer met die van de kandidaten en geeft iedere kandidaat een score. Vervolgens krijgt de kiezer een lijst met kandidaten te zien die het best aansluit bij zijn visie.
 
Iedere kandidaat kan zich gratis op een speciaal daartoe ontworpen webpagina voorstellen en kiest daarbij vrij welke rubrieken hij wil invullen. Dat is dus een inhoudelijke aanvulling bij de talrijke verkiezingsaffiches en –folders.
 
De Kieswijzer zal tot stand komen in partnership met ten minste één van de grote mediagroepen van het land. Het publiek zal het appreciëren als blijkt dat ook haar gemeente hieraan meedoet.
 
Via deze link vindt u voorbeelden van vragenlijsten.
 
De kieswijzer is een dienstverlening aan de bevolking. De kieswijzer is neutraal en onpartijdig, verbetert de transparantie en daarmee het democratische bestuur. De kieswijzer draagt bij tot de burgerschapsvorming omdat de aandacht van de kiezer op het echte belang van de verkiezingen wordt gevestigd. Met de kieswijzer wordt de kloof tussen de burger en de politiek verkleind.
 
Een kieswijzer maken per gemeente was vroeger onbetaalbaar. Door recente ontwikkelingen op het gebied van IT kunt u de bevolking van uw gemeente nu wel een kieswijzer tegen een redelijke prijs aanbieden. De volgende link bevat een gedetailleerde offerte. Bestellingen vóór 30 november 2017 genieten hierop een korting van 10 %.
 
In de hoop dat we gezamenlijk kunnen bijdragen aan de democratische vernieuwing waar de burger zo gretig naar uitkijkt.
 
Met vriendelijke groeten
Jean-Paul Pinon
Gedelegeerd bestuurder
6 oktober 2017

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 
34545

Het aantal kandidaten voor de lokale verkiezingen in 2012. Weest klaar voor 14 oktober 2018 !