logo_wecitizens_2.5  
 
 
 
- Een nieuw model: de gedelegeerde democratie
- Elegio: de elektronische stemming
 

Beste Lezer,

JPP-bottom

De geschiedenis leert ons hoezeer democratische systemen onvolmaakt zijn. De democratische werking legt noodlottige beslissingen voor. Ik noem alleen de Tweede Wereldoorlog. De meeste filosofen hebben begrepen dat geen enkel systeem naar tevredenheid zal werken als de mensen (leiders en kiezers) onwaardig zijn. Het democratisch stelsel hervormen is dus niet de allesomvattende oplossing. Er is geen wondermiddel, maar er zijn wel nog een paar snelle verbeteringen te behalen. Een goed democratisch systeem zal niet alleen de misbruiken stoppen, maar ook tot goed gedrag aanzetten. Zo moet de burger bijvoorbeeld aangespoord worden om zich op een constructieve manier voor de politiek te interesseren. Via deze nieuwsbrief en met jouw hulp wil WijBurgers als denktank fungeren, en de politieke wereld uitnodigen om zaken in vraag te stellen.
Deze maand bieden we je een resoluut innoverend idee om de parlementaire democratie te organiseren. Deze keer gaat het niet over loting maar over bevoegdheids-delegatie van de burgers (de Natie) naar de afgevaardigden.

Met burgerzinnelijke groeten! Jean-Paul Pinon

 
Img-Narr-2-Newsletter-6
 

De gedelegeerde democratie om uit de prehistorie te geraken

Er zijn genoeg alarmsignalen die ons aanzetten om het democratisch model een andere wenk te geven. Door de technologische vooruitgang zijn betere modellen mogelijk. De auteur van dit artikel stelt er een voor: de gedelegeerde democratie. Die combineert de voordelen van de klassieke representatieve democratie met die van de directe democratie. Ze respecteert de plaats van de partijen, maar beperkt de overdreven macht ervan. De burger kan kiezen tussen de klassieke verkiezingen in het stemhokje of de toekenning van een herroepbare volmacht die op naam van een parlementslid is opgesteld.

 
 
 
34545

Aantal lezers die onze nieuwsbrief (n°13) hebben geopend

 
 

Absurdistan

Op 30 juli 2015 heeft Alexander De Croo, minister van Ontwikkelings-samenwerking, een raamcontract met de ngo’s en hun federaties ondertekend. Dat akkoord voorzag een aanzienlijke vermindering van de fondsen voor ngo’s. In een loyale zin voor samenwerking hebben beide partijen vaststaande toezeggingen gedaan. De ngo’s hebben de vermindering van de dotatie (bezuinigingen dwingen) alsook een reeks andere hervormingen aanvaard. De minister heeft zich verbonden om in het tijdvak 2017-2021 jaarlijks 233 miljoen op de federale begroting in te schrijven. Twintig maanden later, op 1 februari 2017, kondigt dezelfde minister aan dat de begroting met nog eens 15 % wordt teruggeschroefd.

 
 
Chamfort

"Een absolute, nauwkeurige, regelmatige, vooruitziende en zachtmoedige macht die haar oppervlak zal bedekken met een netwerk van ingewikkelde, strikte en uniforme regels. Het tiranniseert niet, maar drukt samen, enerveert, blust uit en stompt af."

Alexis De Tocqueville (+1859) waarschuwde voor het ‘democratisch despotisme’
 
 

Een nieuw lid: Elegio

De techniek ten dienste van de democratie

Zelfs wanneer democratie niet alleen de invoering van verkiezingen inhoudt, vormen die laatste wel een wezenlijk onderdeel. De breuk tussen de politiek en de burger zien we onder andere in een buitendienststelling van de kiezers: in 2014 is maar 42,5 % van de Europese kiezers gaan stemmen. Wanneer we alleen naar de jongeren kijken, stellen we vast dat het Europees gemiddelde 28 % bedraagt. De Europese instellingen willen het beroep op digitale technologieën bevorderen om de deelname van de burgers aan de verkiezingen te versterken. Hier laten we een specialist ter zake aan het woord.

 
 
Img-Narr-6-Outils-6
 

Inspiratiebronnen

Hebzucht is er overal (voornamelijk bij degenen die weinig andere moreel houvast hebben). Indien de machthebbers er de driften van tolereren zonder ze te bestraffen, dragen ze mee de schuld. Zonder enige intentie om een bepaalde persoon in de schijnwerpers te plaatsen, moeten we toegeven dat president Poetin zich doeltreffend opstelt om het ‘schuldig’ cumuleren van mandaten aan te vechten. Bekijk in de volgende beelden van een uitgebreide ministerraad (4’, ondertitels enkel in het Frans beschikbaar).

 
 
 

Humor

 
Img-Narr-6-Outils-6
 

(De artikels met onderschrift geven alleen het standpunt van hun auteurs.)