logo_wecitizens_2.5  
 
 
 

Dag

JPP-bottom

Het cadeau dat je van ons krijgt is in de tijd beperkt: hieronder krijg je toegang tot onze Politieke Databank met dezelfde rechten als een betalende gebruiker. Dat doen we om onze gloednieuwe databank te vieren.


Vertrekkende vanuit de Griekse ervaring van 5 juli 2015 leveren we enerzijds commentaar op de plaats die referenda in iedere democratie innemen en anderzijds op de resultaten van onze peiling daaromtrent.
Zoals gewoonlijk actualiseert de Fiscoflash je kennis in fiscale zaken, gekruid met een vleugje humor ter compensatie.
We willen de transparantie van de politieke partijen beoordelen en voor dat project doen wij een beroep op crowdfunding. Als burger kunnen we moeilijk ons vertrouwen stellen in iemand die transparantie weigert. Wij willen nu de partijen screenen. In welke mate kunnen we die vertrouwen? Alvast bedankt voor je bijdrage!
Met civiele groet,

Jean-Paul Pinon,

 
 
49

 
Img-Narr-4-Campaigns-6
 

Het Griekse referendum van 5 juli: een voorbeeld van mislukte directe democratie?

Geen enkel politiek bestel zal goede resultaten garanderen wanneer de regels misbruikt worden voor persoonlijke of partij-politieke doeleinden. Om goede resultaten te geven, zoals in Zwitserland, moeten referenda aan strikte regels beantwoorden. Referenda horen bij een politieke cultuur van meer betrokkenheid vanwege de burgers. Europa heeft de “European Citizens Initiatives” (ECI) ingevoerd. Het zou een goede stap vooruit zijn als België dit systeem zou invoeren. Meer weten

 
 
 
 
 

De nieuwe belgische Politieke Databank 2.0 is nu beschikbaar

Na de Kieswijzer zet WijBurgers nu ook een databank van politieke actoren online. Ze verandert de politieke transparantie radicaal dankzij haar nieuwe functionaliteiten, waaronder een filter met 27 selectiecriteria. Lees het artikel.

 
 
 
Leduc

"De verwezenlijking van een eerlijke en edelmoedige maatschappij is zeker geen utopie, maar vereist de onvermoeibare en onbaatzuchtige inzet van elk van zijn leden."

Ridder Jacques Leduc
Componist, lid en gew. Voorzitter van de Koninklijke Academie
 
 

FiscoFlash

Onze fiscale nieuwsbrief geeft u informatie over de evolutie van de regelgeving. De FiscoFlash wijst u op de domeinen waaraan gewerkt wordt en leidt u naar de beste documentatie over de nieuwigheden. In dit nummer gaat het over de vennootschapsbelasting (voordelen in natura, aftrek voor risicokapitaal enz.), de personenbelasting (kilometervergoeding, vrijwilligers enz.), de BTW, de roerende voorheffing en over diverse andere onderwerpen.

 
 
Img-Narr-6-Outils-6
 

Rating van de partijen qua transparantie.

De partijen hebben veel macht. Wij verwachten dus dat zij het spel van de democratie eerlijk spelen. We financieren hen met onze belastingen en we hebben het recht inzicht te eisen in hun organisatie en bezigheden. Om hun transparantie te beoordelen heeft WijBurgers je financiële steun nodig: bekijk daarvoor het crowdfundingproject. Meer hierover

 
 
 
 
 

Humor

IN DE TREIN leest een man zijn dagblad met aandacht. Hij schudt het hoofd met spijt en zegt aan zijn buur: "Het is verschrikkelijk ! Beeldt u in dat telkens ik adem er ergens in de wereld iemand sterft." Zijn buurman antwoordt: "Misschien zoudt u moeten veranderen van tandpasta."