Belang van de kieskringen

Een kandidaat kan zich niet kandidaat stellen voor meer dan één verkiezing.

Europese verkiezingen

De kandidaten zijn onderverdeeld in drie kiescolleges :

·         Nederlandstalig : 12 zetels in het Europees Parlement ;

·         Franstalig : 8 zetels ;

·         Duitstalig : 1 zetel.

De kiezers die in het Vlaams Gewest wonen, kunnen enkel stemmen voor kandidaten uit het Nederlandstalige kiescollege.

De kiezers in het Waals Gewest (behalve het kanton Eupen) kunnen enkel stemmen voor kandidaten uit het Franstalige kiescollege.

De kiezers in Brussel en in het kanton Sint-Genesius-Rode kunnen kiezen tussen het Nederlandstalige en het Franstalige kiescollege.

De kiezers in de 9 gemeenten van het kanton Eupen kunnen enkel stemmen voor het Duitstalige kiescollege.

Federale verkiezingen

De leden van de Senaat worden niet meer direct verkozen door de bevolking. De algemene verkiezingen hebben dus enkel nog betrekking op de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De kieskringen komen overeen met de provincies.

De kandidaten moeten niet noodzakelijk verblijven in de kieskring waarin ze kandidaat zijn.

De kiezers in Brussel hoeven geen taalgroep te kiezen. Op het stembiljet staan alle partijen, of ze nu Franstalig, Nederlandstalig of gemengd zijn.

De inwoners van Voeren die op een Luikse lijst wensen te stemmen, kunnen zich naar Aubel begeven.

De inwoners van Komen-Moeskroen die op een West-Vlaamse lijst wensen te stemmen, kunnen zich naar Heuvelland begeven.

Deelstaatverkiezingen

De kandidaat moet verblijven in de deelstaat waar hij zich kandidaat stelt.

In Vlaanderen komen de kieskringen overeen met de provincies; in Wallonië zijn er meerdere kieskringen per provincie.

Er is één enkel Parlement voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Omdat de Vlamingen in Brussel deel uitmaken van de Vlaamse Gemeenschap, kunnen ze direct 6 leden van het Vlaams Parlement verkiezen. Ze vormen de zesde kieskring voor het Vlaams Parlement.

In het stemhokje dienen de Brusselse kiezers eerst hun taalgroep te kiezen. De Franstaligen stemmen enkel voor de Franstalige lijsten voor het Brussels Parlement. De Vlamingen in Brussel moeten dus twee keer stemmen : voor het Parlement van het Brusselse Gewest (waar ze enkel toegang hebben tot de Vlaamse lijsten) en voor het Vlaams Parlement.

Het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel wordt niet direct verkozen. Het is samengesteld uit Franstalige leden van het Waals Parlement en van het Brussels Parlement.

Zie ook de specifieke gevallen.

Specifieke gevallen

Brussel

De Brusselaar stemt altijd elektronisch. Eerst de Europese verkiezingen : hij kiest tussen het Nederlandstalige of het Franstalige kiescollege. Vervolgens de federale verkiezingen : hij stemt voor één van de Brusselse lijsten. En daarna de deelstaatverkiezingen. Als hij de Franse taalgroep kiest, stemt hij voor het Brussels Parlement, en daar stopt het. Als hij de Nederlandse taalgroep kiest, dient hij eerst te stemmen voor het Brussels Parlement, voor één van de Vlaamse partijen. Daarna zal hij uitgenodigd worden om te stemmen voor het Vlaams Parlement.

Belgen die in het buitenland verblijven

Zij stemmen enkel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze hebben een gemeente waarbij ze aangesloten zijn, wat hun kieskring bepaalt.

Als ze inwoners zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan kunnen ze ook deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Duitstaligen

Een kandidaat voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan ook kandidaat zijn voor het Waals Parlement.

Op de Europese verkiezingen kunnen de kiezers die in het kieskanton Eupen wonen (9 gemeenten) enkel stemmen voor het Duitstalige kiescollege.

Op de federale verkiezingen maken de Duitstaligen deel uit van de kieskring (van de provincie) Luik, en zullen er eventueel Duitstalige kandidaten vinden in de specifieke (Duitstalige) lijsten of in de gemengde lijsten (Franstalig + Duitstalig).

Op de deelstaatverkiezingen stemmen de Duitstaligen voor het Waals Parlement. Ze maken deel uit van de kieskring Verviers, en zullen er eventueel Duitstalige kandidaten vinden in de specifieke (Duitstalige) lijsten of in de gemengde lijsten (Franstalig + Duitstalig).

Bij de deelstaatverkiezingen worden de Duitstaligen die in 9 gemeenten van de provincie Luik wonen, uitgenodigd om te stemmen voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Sint-Genesius-Rode

De 6 faciliteitengemeenten van de Brusselse Rand vormen samen het kanton Sint-Genesius-Rode. Het gaat over Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel en Wezembeek-Oppem.

Zij hebben een speciale regeling :

·         Voor de Europese verkiezingen : hetzelfde statuut als Brussel, d.w.z. keuze tussen het Nederlandstalige of het Franstalige kiescollege.

·         Voor de federale verkiezingen : de kiezer ontvangt een stembiljet met de lijsten van de twee kieskringen : Vlaams-Brabant en Brussel.

·         Voor de deelstaatverkiezingen : geen speciale regeling; de inwoners stemmen noodzakelijkerwijs voor het Vlaams Parlement, omdat ze deel uitmaken van de kieskring Vlaams-Brabant.